VN Vandaag

 • Duidelijkheid over aftrekposten die beperkt worden tot tarief eerste schijf
 • Terugbetaling heffingskortingen na geslaagd bezwaar van echtgenoot
 • Bij WOZ-waardering geen rekening houden met beslissing eigenaar om pand niet te verhuren als supermarkt
 • Geen VPB-f.e. voor Nederlandse (zuster)vennootschappen binnen Israëlisch concern
 • Belastingdienst hoeft voorlopige aanslagen niet eerder te dagtekenen om belastingrente te beperken
 • Nederlandse winnaar van Duitse lotto is kansspelbelasting verschuldigd
 • Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Taalproblemen niet aannemelijk
 • Verhuurderheffing niet in strijd met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR
 • Kosten inburgeringcursus niet als scholingsuitgaven aan te merken
 • Btw-teruggaafverzoek voor zonne-energie-installatie op tijd ingediend
 • Hof past omkering bewijslast toe bij sjoemelende juweliers
 • Geen oud BPM-tarief bij registratie van nieuwe auto
 • Onderdeel fiscale eenheid is terecht hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor totale btw-schuld
 • Geen milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving door te late melding
 • Afwijkende btw-behandeling van Avon door VK geoorloofd
 • Correctie winst Hornbach voor onzakelijke garantieverklaringen volgens A-G HvJ EU niet in strijd met EU-recht
 • Niet-verlenen alleenstaande-ouderkorting niet in strijd met abbb
 • (Voorwaardelijk) opzet bv verhindert rechtsgeldige melding betalingsonmacht
 • Vrijspraak voor fiscalist die bezwaar maakt tegen ambtshalve IB-aanslag
 • Dienstverlening aan ‘US persoons’ met het oog op de FATCA
 • Vanuit privé aan onderneming in rekening gebrachte btw niet aftrekbaar
 • Wijziging regeling zorgverzekering
 • Hof acht Rotterdamse leges met zaagtand toelaatbaar
 • Processtukken bewijzen dat gemachtigde voldoende juridische scholing bezit voor proceskostenvergoeding
 • Zetelverplaatsing heeft geen reële betekenis. Dividenduitkering aangemerkt als ab-inkomen
 • Crisisheffing niet in strijd met systeem Wet LB 1964
 • Crisisheffing voor voetbalclub niet in strijd met systeem Wet LB 1964
 • Voorbij gegaan aan terugwijzing zaak door rechtbank
 • Kosten vergroten aanbouw kwalificeren niet als aftrekbare kosten van monumentenpand
 • Bezwaar tegen aanslag is tevens bezwaar tegen informatiebeschikking
 • Uitlatingen rechter in Financieel Dagblad geen reden voor wraking
 • Wet toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen in Staatsblad
 • Beneficiary moet stukken over oprichting Antilliaanse stichting overleggen
 • Gebruik van tarieven uit voorgaand jaar leidt niet tot te hoge naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Koopoptie zittende huurder heeft geen invloed op waarde pand voor erfbelasting
 • Legesaanslag voor ligboxenstal gehandhaafd
 • Grieven woonbooteigenaar tegen precariobelasting verworpen
 • Plaatsing zonnepanelen wijzigt zakelijk gebruik woning
 • Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon
 • Navorderingsaanslag voor tegoeden bij Van Lanschot Luxemburg gehandhaafd
 • Antwoord op vragen over bericht betreffende kleiner wordende belastingaanslag Unilever
 • Reactie staatssecretaris op bericht dat Nederland zou dwarsliggen bij EU-aanpak belastingontwijking
 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel terugvordering staatssteun naar Tweede Kamer
 • Verhoging griffierechten
 • Inspecteur neemt terecht inkomsten uit mensenhandel en hennepteelt in aanmerking bij crimineel
 • Door inspecteur geschatte inkomsten zijn redelijk: verliezen uit verleden terecht verrekend
 • Uit IB-aangifte verdwenen lening aan dga vormt geen uitdeling
 • Wob-verzoek inzake tipgevers
 • Strafbaar feit door in VPB-aangiften verrekenbare verliezen te claimen
 • Ruime toepassing van historisch BPM-tarief
 • Parkeerterrein van flat is openbare weg
 • Hoger beroep louter ter verbetering van rechtsgronden is niet-ontvankelijk
 • LB-naheffingsaanslag terecht bij euro-bv-constructie
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (1)
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (2)
 • WOZ-waarde maisonnette niet te laag vastgesteld
 • Woonbedrijfspand is voor Wet WOZ één onroerende zaak
 • Gemeente kan bij stichtingskosten woning in aanbouw niet blind varen op taxatieboekjes
 • Alternatieven voor spoedmaatregelen fiscale eenheid geen reële mogelijkheid
 • Geen matiging kostenvergoeding hoorzitting
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit arrest is ook om een andere reden interessant. De strafkamer van de Hoge Raad citeert hierin immers uit het arrest... 2017-12-15 12:25:20.0
Uitdagingen en verbeterpunten in de plannen te over. Ik kan me volledig vinden in de motivatie dat zowel de... 2017-12-15 09:08:16.0
Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0