VN Vandaag

 • Waterschap hoeft NEN-normen waarnaar in verordening wordt verwezen niet te publiceren
 • Verhuurder onbemande elektrische sloepen belastingplichtig voor vermakelijkhedenretributie
 • Selectie voor nader onderzoek van aangifte van X was niet onredelijk of willekeurig
 • Discount-cash-flow methode is geen goed alternatief voor rentabiliteitsmethode
 • Btw-correctie inzake dubieuze debiteuren kan niet door extra aftrek voorbelasting te claimen
 • Juist betalingskenmerk verraadt ontvangst mrb-rekening
 • Rekening-courantkrediet is geen onzakelijke TBS-vordering van dga
 • Onverwachte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Onverwachte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Hof verwerpt door woningeigenaar ingebrachte waardeverklaringen en handhaaft WOZ-waarde
 • Vermogensbeheerder is geen icbe en heeft geen recht op btw-vrijstelling
 • Projectmatige aanpak Belastingdienst leidt tot voldoende voortvarend opgelegde navorderingsaanslagen
 • 50% boete voor duurzaam gebruik van de weg
 • Grieven van erfgenamen over aan erflaatster opgelegde navorderingsaanslagen verworpen
 • Prijs voor aanbrengen werknemers behoort tot loon
 • Lager legestarief voor bouwen in beschermde stadsgezichten niet afdwingbaar bij rechter
 • Vraag via website gemeente is aanvraag vooroverleg waarvoor leges zijn verschuldigd
 • Parkeerder mag eigen parkeervergunning niet gebruiken in huurauto
 • Terechte naheffingsaanslag binnenhavengelden voor keerbewegingen containerschip
 • Omkering en verzwaring bewijslast terecht bij gsm-verkoper met ondermaatse administratie
 • Inspecteur maakt KB Lux correcties niet voor alle jaren aannemelijk
 • Uitgereikt ‘bescheid’ voordat overeengekomen prestatie is verricht aangemerkt als factuur
 • WOZ-waarde blijft in stand omdat koper niet bewijst dat hij teveel heeft betaald voor woning
 • Minister van Economische Zaken beantwoordt vragen over milieubelastingen
 • Ondanks verloop verjaringstermijn toch recht op btw-teruggaaf
 • Hof verlaagt WOZ-waarde sloopwoning nabij Schiphol naar € 16.000
 • Gemeente maakt WOZ-waarde woning aannemelijk ondanks onduidelijke waardematrix
 • Hof handhaaft in navolging van rechtbank WOZ-waarde geschakelde woning
 • Hof verwerpt onvoldoende inzichtelijke WOZ-taxatie van belanghebbende
 • Hof verhoogt door rechtbank toegepaste wegingsfactor voor proceskostenvergoeding
 • Gemeenten mogen WOZ-waarden vaststellen op basis van inhoudsmaten woningen
 • Geen verlaagd btw-tarief voor levering matras als hoofdprestatie
 • Toename parallelimport auto’s verlaagt BPM-opbrengst
 • Btw-behandeling van beheer van pensioenfondsen op agenda btw-comité
 • Ook een gebrekkige uitspraak op bezwaar is een uitspraak op bezwaar
 • Rechtbank Oost-Brabant verwerpt onvoldoende inzichtelijke WOZ-taxatiemethodiek van belastingplichtige
 • Rechtbank handhaaft WOZ-waarde agrarisch bedrijf waarvan asbesthoudend dak is gesaneerd
 • Invloed uitkoopregeling op WOZ-waarde woningen onder hoogspanningskabels
 • Curator kan uitdeling bij failliete ex niet wijzigen
 • Antwoord staatssecretaris op vragen betreffende voorstel voor richtlijn inzake inlichtingenuitwisseling over grensoverschrijdende constructies
 • Wrakingskamer Hof Den Haag bevoegd inzake verzoek tot wraking Amsterdamse raadsheren
 • Uitkomst chi-kwadraattoets duidt niet op zwarte omzet van privéhuis
 • Voortgang wetsvoorstel toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen
 • Verkoper van multi-levelmarketingbedrijf heeft bron van inkomen
 • Oud-aandeelhouders zijn volgens A-G aansprakelijk voor VPB-schuld van verkochte bv
 • Computerhandelaar boekt terecht af op voorraden
 • Beleggingsadviseur kan verlies op belegging in piramidespel niet ten laste van winst brengen
 • Verschoonbare termijnoverschrijding bij osteopaat die elk kwartaal bezwaar maakt tegen btw-voldoening
 • Gelijke behandeling beleggers en spaarders bij box 3-heffing niet van redelijke grond ontbloot
 • Box 3-heffing in 2014 en 2015 niet in strijd met art. 1 EP EVRM
 • Inspecteur heeft tweede serie navorderingsaanslagen niet voortvarend genoeg opgelegd
 • Cursus houdt reeds verworven vakkennis op peil
 • 50% boete voor jarenlang opzettelijk onjuist IB-aangifte doen
 • Terugwijzing van BPM-zaak om bewijsoordeel over 72%-norm te verbeteren
 • Inspecteur mocht bij navordering op gegevens wachten die waren toegezegd
 • Inspecteur niet bevoegd om te beoordelen of opleiding voldoet aan eisen WEB
 • Hof hanteert verkeerde datum voor beslissing over immateriële schadevergoeding
 • Inspecteur stelt loonvoordeel vanwege toekenning aandelen te hoog vast
 • Financial trader/market maker verricht meerdere diensten: geen btw-vrijstelling voor geheel van diensten
 • Door rit met nieuwe auto vanuit buitenland is deze bij aankomst niet nieuw meer
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Gisteren betoogde ik op deze plaats dat de verhoging van...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0
Goedendag, weet iemand wat dit betekend als je dividend uit je eigen BV wilt uitkering aan jezelf? Lijkt op een enorm... 2017-10-09 11:00:45.0
Vraag m.b.t. V-N 2004/29.4 pag. 9/9 van belanghebbende HR 39.160. r.o. 3.2 zegt dat ik goed heb aangegeven en niet... 2017-09-30 08:55:05.0
Er zijn nog steeds mogelijkheden: http://efkbelastingadviseurs.nl/nl-... 2017-09-27 13:56:10.0
De link naar de arresten van HvJ EU ("nieuwsbron") is de laatste tijd niet meer juist. 2017-09-25 08:39:32.0