VN Vandaag

 • Btw-factuur kan niet worden afgedwongen in procedure over naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Terechte mrb-naheffing en boete voor rijden in auto met Roemeens kenteken
 • Vormverzuim van inspecteur schaadt eigen bewijspositie
 • Gemeenten hoeven niet te vermelden of in parkeertarief bedrag aan btw is begrepen
 • Verbonden lichaam hoeft voor renteaftrekbeperking niet tot dezelfde groep te behoren
 • Hoge Raad heft tekort in rechtsbescherming bij intrekking principaal hoger beroep op
 • Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA
 • CRS landenlijst deelnemende rechtsgebieden vervallen
 • Informatiebeschikking in bezwaarfase is geen dwangmiddel
 • Terechte LB-correcties gebruikelijk loon voor inmiddels opgeheven bv
 • Italië mag volgens A-G HvJ EU inductieve methode gebruiken bij opleggen btw-naheffingsaanslagen
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwijst beroep op verzoek inspecteur door naar Rechtbank Den Haag
 • Met e-AD-documenten en CMR-vrachtbrieven kan volgens A-G HvJ EU vervoer goederen worden aangetoond
 • Rechtbank handhaaft WOZ-waarden tankstations
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwijst beroep op verzoek inspecteur door naar Rechtbank Den Haag
 • Legesverordening Almere onverbindend omdat NEN normen niet met de verordening zijn gepubliceerd
 • Ingrijpende renovatie is reden om levensduur voor WOZ-waardering fors te verlengen
 • Frankrijk mag bij latere verkoop geruilde aandelen belasting heffen over uitgestelde meerwaarde
 • Voorstellen Europese Commissie voor belasting digitale economie
 • Wet btw-behandeling vouchers in Staatsblad
 • Bedrijfspand met bovenwoning is voor de OZB een woning
 • Geen proceskostenvergoeding na intrekking beroep
 • Rechtbank stelt WOZ-waarde kantoorpanden in goede justitie vast
 • Dictum belastingrechter is geen kwestie van alles of niks
 • Gebondenheid aan het in hoger beroep gesloten compromis
 • Kosten woningaanpassing voor MS-patiënte niet volledig aftrekbaar
 • Hofjeswoningen terecht als afzonderlijke WOZ-objecten afgebakend
 • Maatmanberekening inspecteur correct in kader berekening aftrek extra vervoerskosten
 • Boete voor Belgische onderneming die te laat aangifte doet is terecht
 • Slowaakse btw-teruggaafregeling in strijd met EU-recht
 • Gemeente mocht in WOZ-procedure niet afzien van hoorzitting
 • Inspecteur merkt door X verhuurde woningen terecht aan als sociale huurwoningen
 • Notaris ten onrechte aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven overdrachtsbelasting
 • Geen btw-vrijstelling volgens A-G HvJ EU voor betalingen aan dienstverlener in kader tandheelkundig zorgarrangement
 • Eventuele formele gebreken bij inschrijving werknemers voor opleiding verhinderen toepassing WVA niet
 • Geen schending verdedigingsbeginsel bij twee naheffingsaanslagen omzetbelasting
 • WOZ-waarden op beschikkingen op verzoek niet te hoog
 • Nieuw verzamelbesluit over aanmerkelijk belang
 • Staatssecretaris antwoordt op vragen over het fiscale eenheidsregime
 • Hof verlaagt WOZ-waarde kinderdagverblijf in verband met structurele overcapaciteit in sector
 • Rechtbank verwerpt veelheid van grieven tegen forensenbelasting
 • Juridisch eigenaar niet gerechtigd om bezwaar te maken tegen precarioaanslag voor economisch eigenaar netwerken
 • Bestuursorgaan mocht aan hoorverzoek voorbijgaan ondanks geschil over bezwaarkostenvergoeding
 • Terechte naheffing en verzuimboetes voor verboden privégebruik auto van dga
 • Minister gaat in op waterschapsbelastingen
 • Nieuwe fiscale regeling voor fiets van de zaak
 • Geen dubbele proceskostenvergoeding in beroep tegen niet tijdige uitspraak op bezwaar
 • Crisisheffing wel individuele maar geen buitensporige last
 • Hof handhaaft aanmaningskosten omdat belastingschuldige niet om uitstel van betaling heeft verzocht
 • Facilitering verminderde pensioenopbouw door zwangerschap bij zelfstandige beroepsbeoefenaren
 • Geen bosbouwvrijstelling omdat bos niet met winstoogmerk wordt geëxploiteerd
 • Gemeente brengt ten onrechte btw in aftrek bij realisatie uitbreiding technisch paviljoen
 • Gemeente brengt ten onrechte btw in aftrek bij realisatie schoolgebouwen
 • Verkocht deel van bouwterrein behoort nog wel tot WOZ-object
 • Geen zelfstandige hoorplicht voor bezwaarkosten
 • Knip- en plakwerk in ontvangstbevestiging leidt tot onduidelijkheid: verschoonbare termijnoverschrijding
 • Geen ingebrekestelling; Dwangsom wegens niet tijdig bezwaar niet toegekend
 • Geen vrijstelling Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in dienst bij Cypriotische vennootschap
 • Rechtbank verlaagt WOZ-waarde appartement in aanbouw
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0