VN Vandaag

 • Niet-verlenen alleenstaande-ouderkorting niet in strijd met abbb
 • (Voorwaardelijk) opzet bv verhindert rechtsgeldige melding betalingsonmacht
 • Vrijspraak voor fiscalist die bezwaar maakt tegen ambtshalve IB-aanslag
 • Dienstverlening aan ‘US persoons’ met het oog op de FATCA
 • Vanuit privé aan onderneming in rekening gebrachte btw niet aftrekbaar
 • Wijziging regeling zorgverzekering
 • Hof acht Rotterdamse leges met zaagtand toelaatbaar
 • Processtukken bewijzen dat gemachtigde voldoende juridische scholing bezit voor proceskostenvergoeding
 • Zetelverplaatsing heeft geen reële betekenis. Dividenduitkering aangemerkt als ab-inkomen
 • Crisisheffing niet in strijd met systeem Wet LB 1964
 • Crisisheffing voor voetbalclub niet in strijd met systeem Wet LB 1964
 • Voorbij gegaan aan terugwijzing zaak door rechtbank
 • Kosten vergroten aanbouw kwalificeren niet als aftrekbare kosten van monumentenpand
 • Bezwaar tegen aanslag is tevens bezwaar tegen informatiebeschikking
 • Uitlatingen rechter in Financieel Dagblad geen reden voor wraking
 • Wet toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen in Staatsblad
 • Beneficiary moet stukken over oprichting Antilliaanse stichting overleggen
 • Gebruik van tarieven uit voorgaand jaar leidt niet tot te hoge naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Koopoptie zittende huurder heeft geen invloed op waarde pand voor erfbelasting
 • Legesaanslag voor ligboxenstal gehandhaafd
 • Grieven woonbooteigenaar tegen precariobelasting verworpen
 • Plaatsing zonnepanelen wijzigt zakelijk gebruik woning
 • Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon
 • Navorderingsaanslag voor tegoeden bij Van Lanschot Luxemburg gehandhaafd
 • Antwoord op vragen over bericht betreffende kleiner wordende belastingaanslag Unilever
 • Reactie staatssecretaris op bericht dat Nederland zou dwarsliggen bij EU-aanpak belastingontwijking
 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel terugvordering staatssteun naar Tweede Kamer
 • Verhoging griffierechten
 • Inspecteur neemt terecht inkomsten uit mensenhandel en hennepteelt in aanmerking bij crimineel
 • Door inspecteur geschatte inkomsten zijn redelijk: verliezen uit verleden terecht verrekend
 • Uit IB-aangifte verdwenen lening aan dga vormt geen uitdeling
 • Wob-verzoek inzake tipgevers
 • Strafbaar feit door in VPB-aangiften verrekenbare verliezen te claimen
 • Ruime toepassing van historisch BPM-tarief
 • Parkeerterrein van flat is openbare weg
 • Hoger beroep louter ter verbetering van rechtsgronden is niet-ontvankelijk
 • LB-naheffingsaanslag terecht bij euro-bv-constructie
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (1)
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (2)
 • WOZ-waarde maisonnette niet te laag vastgesteld
 • Woonbedrijfspand is voor Wet WOZ één onroerende zaak
 • Gemeente kan bij stichtingskosten woning in aanbouw niet blind varen op taxatieboekjes
 • Alternatieven voor spoedmaatregelen fiscale eenheid geen reële mogelijkheid
 • Geen matiging kostenvergoeding hoorzitting
 • Hof ziet geen bijzondere omstandigheden die integrale proceskostenvergoeding rechtvaardigen
 • Lening aan meerderjarige tennissende zoon kwalificeert niet als tbs-lening
 • Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 naar de Tweede Kamer
 • Constructie met huurtoeslag in familierelaties wordt niet bestreden
 • Besluit over pensioenen geactualiseerd na verhoging pensioenrichtleeftijd
 • Rapport ‘Beleidsdoorlichting toezicht en massale processen Belastingdienst’ naar Tweede Kamer
 • Actualisering besluit over pensioenen naar aanleiding van Wet uitfasering PEB
 • Belgische vennootschap is inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen
 • Terechte BPM-naheffing kampeerauto op basis van forfaitaire tabel
 • Ondanks verboden discriminatie geen bijstand voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Terechte BPM-naheffing wegens ombouw bestelauto tot personenauto
 • Geen partnervrijstelling in erfbelasting voor gehuwden die mantelzorg verlenen aan ouders
 • Bestemmingswijzigingswinst bij verkoop cultuurgrond aan natuurstichting
 • Brief ontvanger over verwerking betalingen is voor bezwaar vatbare beschikking
 • Oordeel hof over onzakelijkheid lening onvoldoende gemotiveerd
 • Rechtbank vernietigt aanslagen rioolheffing wegens bevoegdheidsgebrek
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0
Meneer Hoogstraten, De ontwikkelingen van de richlijnen die u beschrijft zijn helaas een uiting de EU geschiedenis. De... 2017-12-03 15:49:40.0
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft? 2017-11-27 13:35:40.0