VN Vandaag

 • Bestuursorgaan mocht aan hoorverzoek voorbijgaan ondanks geschil over bezwaarkostenvergoeding
 • Terechte naheffing en verzuimboetes voor verboden privégebruik auto van dga
 • Minister gaat in op waterschapsbelastingen
 • Nieuwe fiscale regeling voor fiets van de zaak
 • Geen dubbele proceskostenvergoeding in beroep tegen niet tijdige uitspraak op bezwaar
 • Crisisheffing wel individuele maar geen buitensporige last
 • Hof handhaaft aanmaningskosten omdat belastingschuldige niet om uitstel van betaling heeft verzocht
 • Facilitering verminderde pensioenopbouw door zwangerschap bij zelfstandige beroepsbeoefenaren
 • Geen bosbouwvrijstelling omdat bos niet met winstoogmerk wordt geëxploiteerd
 • Gemeente brengt ten onrechte btw in aftrek bij realisatie uitbreiding technisch paviljoen
 • Gemeente brengt ten onrechte btw in aftrek bij realisatie schoolgebouwen
 • Verkocht deel van bouwterrein behoort nog wel tot WOZ-object
 • Geen zelfstandige hoorplicht voor bezwaarkosten
 • Knip- en plakwerk in ontvangstbevestiging leidt tot onduidelijkheid: verschoonbare termijnoverschrijding
 • Geen ingebrekestelling; Dwangsom wegens niet tijdig bezwaar niet toegekend
 • Geen vrijstelling Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in dienst bij Cypriotische vennootschap
 • Rechtbank verlaagt WOZ-waarde appartement in aanbouw
 • Kosten voor simulator-uren en recurrency zijn aftrekbare scholingsuitgaven voor verkeersvlieger
 • Geen afdrachtvermindering onderwijs omdat te weinig uren beroepspraktijkvorming zijn gevolgd
 • Wob-verzoek inzake leningen tussen DGA’s en hun bv’s
 • Bemiddeling door gastouderbureau is geen beletsel voor IB-ondernemerschap
 • Lager nieuw autokostenforfait van 2017 hoeft volgens A-G niet voor oude auto te gelden
 • Schadevergoeding van € 10.000 voor niet afgeven VAR-wuo
 • Afgegeven A1-verklaring verhindert recht op PVV-vrijstelling voor Rijnvarende
 • Gegrond verzet door twijfel over postbezorging
 • Onderhandse verkoop en verkoop op executieveiling niet bruikbaar bij WOZ-waardering
 • Netwerkvrijstelling niet van toepassing op verkrijging zendmasten
 • Amerikaans beleggingsfonds heeft geen recht op teruggaaf Nederlandse dividendbelasting
 • Toestemming OM voor gebruik strafrechtelijk materiaal en daarop volgend boekenonderzoek leveren nieuw feit op
 • Werknemer geniet voordeel bij aankoop studentenpand van werkgever
 • Recht op kostenvergoeding ondanks benodigde zorgvuldigheid inspecteur
 • Geen IB-eigenwoning door duurzame verhuur
 • Vestigingsplaats organisator kansspel is bepalend voor heffing kansspelbelasting bij internetpoker
 • Inhouding kansspelbelasting is terecht ondanks in ongewis blijvende stukken
 • Omkering bewijslast geldt niet voor vraag of verlengde navorderingstermijn geldt
 • Uitleg Hoge Raad over verlengde navorderingstermijn
 • Stukken die vallen onder gegevensuitwisseling tussen staten zijn niet per definitie geheim in fiscale procedure
 • Rechtbank vernietigt vroegtijdig opgelegde aanslagen toeristenbelasting
 • Eigen aankoopcijfer appartement niet 1-op-1 bruikbaar bij WOZ-waardering
 • Wet terugvordering staatssteun in Staatsblad
 • Recidiverende dga krijgt forse gevangenisstraf voor btw-fraude
 • Geen fysieke goederenstroom bij EU-accijnsfraude
 • Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur door privéschuld aan bv
 • Geen beroep op overeenkomst EU - Zwitserland bij voortzetten activiteiten
 • Inspecteur beschikt over nieuw feit voor opleggen navorderingsaanslag
 • Staatssecretaris spreekt zich uit over concernfinanciering
 • Omkering bewijslast alleen voor periode waarin ondernemer is uitgenodigd tot doen van aangifte
 • Vermogensbeheerder geeft ten onrechte geen verlegde btw aan voor diensten buitenlandse leveranciers
 • Nadere onderbouwing vereist voordat studie-uren meetellen voor urencriterium
 • Goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malawi aangenomen door Tweede Kamer
 • Staatssecretaris geeft overzicht van ondersteunende maatregelen bij doen belastingaangifte
 • Taxatiewijzer agrarisch houdt onvoldoende rekening met verslechtering melkveehouderijbedrijven
 • Staatssecretaris honoreert deels Wob-verzoek inzake concernfinanciering
 • Verklaring van controleur niet voldoende bewijs in procedure over naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Gemeente gebruikt bij WOZ-waardering woning ten onrechte verkoopcijfers uit andere dorpen
 • Op rekening notaris gestorte koopsom pand behoort tot box 3-bezittingen
 • Legesverordening onverbindend omdat gemeente weigert nadere informatie te verstrekken
 • Staatssecretaris verstrekt cijfers over moeilijk inbare belastingvorderingen
 • Ontvangst van stuk door bestuursorgaan niet doorslaggevend voor proceskostenvergoeding
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0