VN Vandaag

 • Geen IB-ondernemerschap volgens A-G voor zorgverlener van thuiszorg in natura
 • Ontoereikende motivering inzake deelname aan btw-carrouselfraude
 • Nederlandse beleggingsvennootschap is in 2004 nog in Nederland gevestigd
 • Afzien van zekerheden maakt lening niet onzakelijk
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Buitensporige last bij laag reëel rendement op risicovrije beleggingen. Proefprocedure
 • Schending EU-verdedigingsbeginsel belet BPM-naheffing
 • Bezwaar tegen uitstelbeschikking van ontvanger is niet-ontvankelijk
 • Terechte IB-navordering en boetes voor frauderende ambtenaar met bijverdiensten
 • Lening van dga is na te vorderen onttrekking ondanks fout van controlemedewerker
 • Ondanks aansluiting bij Chinees socialezekerheidsstelsel ook Franse heffingen verschuldigd
 • Strijd met EU-recht bij regeling voor Deense proportionele registratiebelasting
 • Awbz-premie en Zvw-premie over Italiaans staatspensioen
 • Op tours in de Arena is slechts één btw-tarief van toepassing
 • Terecht onderzoek in kader antiwitwaswet naar verkoper kant-en klare-vennootschappen
 • Uitsluiting verrekening Fins v.i.-verlies door Denemarken volgens A-G HvJ EU in strijd met EU-recht
 • Wob-verzoek inzake informatieverstrekking van banken aan fiscus
 • Geen verlaagd btw-tarief voor alcohol bij lunches etc.
 • Europese Commissie heeft nog geen officiële aanbeveling gegeven over afschaffen dividendbelasting
 • Premieheffing WGA niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM
 • Inspecteur prikt door constructie om inkomsten vader aan vennootschap kinderen te doen toekomen
 • Aftrekposten niet onderbouwd, beroep ongegrond
 • Inspecteur verklaarde bezwaar tegen verzuimboete terecht niet-ontvankelijk
 • Vergrijpboete voor adviseur wegens opzettelijk nalaten van suppleties voor klant
 • Hof volgt berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek inspecteur niet
 • Waterschap hoeft niet te wachten met watersysteemheffing totdat WOZ-waarde onherroepelijk vaststaan
 • Geen matiging immateriële schadevergoeding bij ontbreken samenhang met andere procedure
 • Hof matigt immateriële schadevergoeding bij samenhangende zaken over constructie met uitlenen IT’ers
 • Na overdracht groot deel cliëntenportefeuille toch geen gehele staking onderneming
 • Actualisering besluit over pensioenen geen versobering
 • Geen giftenaftrek voor dubieuze contante schenking
 • Voorkoming dubbele belasting volgens A-G voor kapitein die in Angola werkt
 • Hof matigt immateriële schadevergoeding bij samenhangende zaken bij constructie met uitlenen IT’ers
 • Hof matigt immateriële schadevergoeding bij samenhangende zaken bij constructie met uitlenen IT’ers
 • Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert volgens A-G niet als VUT-regeling
 • Geen bron van inkomen voor educatieve cultuur-ondernemer
 • Startende grote werkgever is voor WGA-premie volgens A-G geen kleine werkgever
 • Levering van volledig gesloopt en daarna herbouwd pand volgens A-G belast met overdrachtsbelasting
 • Geen kostenaftrek op als resultaat belast PGB-inkomen
 • Actualisering beleid subjectieve vrijstelling pensioenlichamen
 • Voor recht op heffingskortingen alleenstaande ouder geldt formele eis en niet de feitelijke situatie
 • Aftrek voorbelasting terecht gecorrigeerd omdat geen vergoeding in rekening wordt gebracht
 • Zorgkosten van in huis genomen moeder niet aftrekbaar
 • Legessanctie leidt tot vernietiging van gehele legesaanslag
 • Geen billijkheidsoordeel over heffing rentebestanddeel in kapitaalsuitkering
 • Verhoging WAO-uitkering wegens hulpbehoevendheid belast
 • Overnemer kan bonussen werknemers overgenomen onderneming in aftrek brengen
 • Gemeente mag bij WOZ-waardering duurste verkopen uitkiezen
 • Verontreiniging en gemengde bestemming grond voldoende verdisconteerd in WOZ-waarden
 • Verplichte afdracht van deel prijs heeft geen invloed op hoogte kansspelbelasting
 • Verplichte afdracht van deel prijs heeft geen invloed op hoogte kansspelbelasting
 • Rechtbank honoreert constructie van school met schoonmaak-bv
 • Geen huurtoeslag door box-3-inkomen van ex-partner
 • Vermelding te verrekenen verlies op aanslag wekt geen vertrouwen
 • Crisisheffing ook van toepassing op fictief loon
 • Uitspraak rechtbank over invloed van verbod op pelsdierhouderij op WOZ-waarde
 • Crisisheffing ook van toepassing op doorbetaald loon
 • Crisisheffing niet in strijd met wettelijke bepalingen Wet LB 1964
 • Crisisheffing niet in strijd met wettelijke bepalingen Wet LB 1964
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0