7217 (30 november)

Op donderdag 30 november verschijnt nummer 7217. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk - Dividendbelasting, bloodbath in Paradise
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. mr. P.G.H. Albert - De invloed van maatschappelijke opvattingen op het beroep van belastingadviseur

Naar aanleiding van de maatschappelijke verontwaardiging over belastingontwijking (denk bijvoorbeeld aan de "Paradise Papers") bespreekt de auteur de vraag of een belastingadviseur zich beperkingen zou moeten opleggen bij zijn advisering. Moet hij zich van bepaalde belastingontwijkende adviezen onthouden, omdat de belastingontwijking die door de uitvoering van het advies optreedt tot maatschappelijke verontwaardiging zou kunnen leiden?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. P.J. van Amersfoort - De rechtsstatelijkheid van het handelen van de Belastingdienst

Introductie tot het onderwerp van het gelijknamige symposium, dat op 29 september werd gehouden in Leiden, ter gelegenheid van de pensionering van de auteur. Na een schets van zijn ruim veertigjarige gevarieerde loopbaan in de fiscaliteit en de daarbij opgedane ervaringen, doet de auteur enige suggesties ter bevordering van de rechtsstatelijkheid van het handelen van de Belastingdienst.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. drs. C.M. Dijkstra - De ene pensionering is de andere niet

Verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van de fiscaliteit van mr. Paul van Amersfoort.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Promovendus aan het woord

Op donderdag 7 december 2017 zal Bernd Veldman promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht – Een conceptueel raamwerk voor fiscaal risicogericht toezicht op vastgoedtransacties'
Direct door naar het volledige artikel in Navigator
                                        
Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en volwaardige belangen, deel 1

In twee bijdragen die samen één geheel vormen wordt naar aanleiding van het schadevergoedingsarrest ingegaan op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en volwaardige belangen. Na een analyse van de deelnemingsvrijstelling en de plaats hiervan in de Wet VPB, wordt ingegaan op de voor de toepassing van de regeling kwalificerende belangen. Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. drs. P. Ruige en mr. R. Bagci behandelen een groot aantal elementen van de regeling en komen onder meer tot de conclusie dat de toepassing van de deelnemingsvrijstelling ingeval van een koop onder opschortende voorwaarde, reeds voor het in vervulling gaan van de voorwaarde voor beide partijen open zou moeten staan en dat de Hoge Raad – om waarschijnlijk pragmatische overwegingen – de toepassing van de deelnemingsvrijstelling niet zo ver heeft willen laten reiken dat hieronder ook ongedekte opties vallen.

Dit behoort u te kennen (want wij kenden het niet …)

Hoewel binnen het bestuursrecht in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van open normen, bestaat binnen de fiscale wetgeving nog wel eens de vrees dat open normen de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zouden aantasten. In dit artikel maakt dr. R.J. Anderson duidelijk dat deze vrees onterecht is en dat open normen ook binnen de fiscale wetgeving effectief kunnen zijn.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns