7219 (14 december 2017)

Op donderdag 14 december verschijnt nummer 7219. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Drs. F.M.A.M. van Merrienboer - Spoedreparatie fiscale eenheid en "VPB-light"
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. M.W.C. Feteris - ‘State of the Union' van de belastingrechtspraak

In deze beschouwing behandelt de auteur, als inleiding op de Dag voor de belastingrechtspraak, een aantal procesrechtelijke onderwerpen die naar zijn verwachting de komende jaren extra aandacht van de belastingrechters zullen vergen, en dus om overdenking vragen. Het betreft toegankelijkheid, digitalisering en de mate van formalisering van het fiscale proces.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. drs. P. Ruige en mr. R. Bagci - De toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en ­volwaardige belangen, deel 2

In twee bijdragen die samen één geheel vormen wordt ingegaan op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op volwaardige en gesplitste belangen. Aanleiding hiervoor is het arrest Hoge Raad 23 september 2016, nr. 15 02428, BNB 2017/11 (hierna: BNB 2017/11), waarin de Hoge Raad een aantal cumulatieve vereisten stelt alvorens gesproken kan worden van een gesplitst belang en een kader schetst voor de aanwezigheid van een volwaardig belang. Omdat de jurisprudentie van de Hoge Raad over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling soms erg casuïstisch is en de analyses in de literatuur een diffuus beeld geven, gaan wij terug naar de basis van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt vanuit de totaalwinstgedachte onderzocht in hoeverre de door de Hoge Raad in zijn jurisprudentie bewandelde wegen passen dan wel aanvaardbaar zijn binnen de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969). Voorts wordt vanuit de systematiek van de Wet VPB 1969 gezocht naar antwoorden op vraagstukken waarover de Hoge Raad zich nog niet expliciet heeft uitgelaten.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

M.L. Schippers LLM en C.E. Verhaeren - ‘Taxation in a digitising world: Solutions for corporate income tax and value added tax'

Verslag van het seminar van EFS, Erasmus University Rotterdam, gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te ­Rotterdam.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Promovendus aan het woord

Op vrijdag 15 december 2017 zal Renate Buijze promoveren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift  ‘Philanthropy for the Arts in the Era of Globalisation. International Tax Barriers for Charitable Giving'.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Promovendus aan het woord

Op maandag 18 december 2017 zal Jasper Korving promoveren aan de Maastricht University op het proefschrift ‘Internal Market Neutrality'.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Naar een bronbelasting op rente en royalty's: een stap verder dan het regeerakkoord

Mr. dr. J. Vleggeert, prof. dr. H. Vording stellen voor om een bronbelasting in te voeren van 15% op rente en royalty's die worden betaald aan verbonden vennootschappen. Verder willen zij de rente- en royaltyrichtlijn en de belastingverdragen zo aanpassen dat de daarin opgenomen vrijstellingen en tariefreducties van bronheffingen op rente en royalty's niet gelden als de uiteindelijk gerechtigde daarover onvoldoende wordt belast. Daarvan is sprake als het effectieve tarief over de rente en de royalty's lager is dan 15%. De auteurs stellen dat dit voorstel geschikt is om Base Erosion and Profit Shifting tegen te gaan. Bovendien heeft dit voorstel de potentie om een einde te maken aan de race to the bottom op het vlak van de winstbelastingtarieven.

Juridische zusterfusie en aanmerkelijk belang: aanpassing nodig!

De aanmerkelijk belang regeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 bevat regels voor juridische fusies. In het geval van een bijzondere juridische fusievariant, de zusterfusie, sluiten die regels niet goed aan op het civiele recht. Mr. G.C. van der Burgt werkt dit uit en doet een concreet aanpassingsvoorstel aan de wetgever.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns