7221 (11 januari 2018)

Op donderdag 11 januari verschijnt nummer 7221. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. R.P. van den Dool en mr. dr. G.M.C.M. Staats - De internationale aspecten van uitfasering van het pensioen in eigen beheer zijn onderbelicht
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. C.B. Bavinck - Wanneer vindt de onttrekking bij de onzakelijke lening plaats?

De onzakelijke lening heeft een hybride karakter. Naast het verstrekken van een geldlening vindt met betrekking tot het aanvaarde debiteurenrisico bij materialisering van dit risico een onttrekking of een infokap plaats. Dat aanvaarden van het debiteurenrisico kan worden vergeleken met een onttrekking/ infokap onder de opschortende voorwaarde dat de schuld niet wordt afgelost. De vraag wanneer die voorwaarde geacht moet worden te zijn vervuld en dus de onttrekking/infokap plaatsvindt, is nog niet definitief in de jurisprudentie beslist. Op het moment van de onttrekking/infokap verdwijnt het hybride karakter. In dit artikel verdedig ik dat de onttrekking/infokap plaatsvindt zodra vaststaat of zo goed als zeker is dat de schuld niet zal worden afgelost. Dat zal ook het moment zijn waarop de crediteur de vordering en de debiteur zijn schuld tot nihil zal moeten afboeken. Dat behoeft niet af te stuiten op het Fokker II arrest. Vanaf dat moment zal de geldlening volledig als eigen vermogen moeten worden aangemerkt. Dat heeft in geval van een onzakelijke lening "omlaag" gevolgen voor het opgeofferd bedrag en bij een onzakelijke lening aan een dga voor het aanmerkelijk belang. De door mij gegeven antwoorden zijn voor betwisting vatbaar, maar ze leiden wel tot een evenwichtig systeem.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. mr. C. Maas  en mr. M.B. Weijers - Naar een ver(der)strekkende toepassing van wetsinterpreterende beleidsregels door de belastingrechter? Een rechtsvergelijkend perspectief

Nieuwe (fiscale) wetgeving roept onvermijdelijk nieuwe rechtsvragen op. De wetgevende en rechtsprekende macht kunnen slechts tot op zekere hoogte (sneller) rechtszekerheid bieden. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wetgevingsproces te verhogen en de rechtsgang te versnellen. In dit artikel wordt bezien in hoeverre wetsinterpreterende beleidsregels op bredere schaal versneld duidelijkheid en rechtszekerheid kunnen verschaffen. Na een beschouwing van de Nederlandse praktijk trekken de auteurs een vergelijking met de wijze waarop Amerikaanse rechters omgaan met wetsinterpretaties in regulations van de uitvoerende macht en bespreken zij in hoeverre een dergelijke benadering in het Nederlandse fiscale rechtssysteem zou passen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. R. Taha - WFR Fiscaal Café 2017: De 100 dagen-brief van de DG Belastingdienst: het (toezicht)beleid van de Belastingdienst

Verslag van het WFR Fiscaal Café, gehouden op 16 november 2017 in Nieuwspoort te Den Haag.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun: De (fiscale) lacunes?

Recent is het wetsvoorstel terugvordering staatssteun (Kamerstukken 31.418) vervangen door een nieuw wetsvoorstel (Kamerstukken 34 753). Mr. E. Thomas bespreekt zowel de kritiekpunten van de Raad van State als zijn eigen kritiekpunten. Hij concludeert dat dit wetsvoorstel fiscale lacunes bevat en daarom nog niet voldragen is.

Dit behoort u te kennen (want wij kenden het niet……)

Hoewel binnen het bestuursrecht in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van open normen, bestaat binnen de fiscale wetgeving nog wel eens de vrees dat open normen de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zouden aantasten. In dit artikel maakt dr. R.J. Anderson duidelijk dat deze vrees onterecht is en dat open normen ook binnen de fiscale wetgeving effectief kunnen zijn.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns