Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Onteigening en het beklemrecht: verdeel en heers!

Mr. ing. C.F. van Helvoirt Mr. ing. C.F. van Helvoirt is als advocaat werkzaam bij Vangoud Advocaten voor Vastgoed en Overheid te Arnhem, kees@vangoud.nl , www.vangoud.nl . In de vorige bijdrage van Schenk (LTB 2018/17) is uitvoerig ingegaan op de bijzonderheden van een bij uitstek Gronings, juridisch verschijnsel; het beklemrecht. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de bijzonderheden die zich voordoen bij de onteigening van onroerende zaken die zijn belast met het beklemrecht. In LTB 2018...

4 april 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Er was eens: het Groninger beklemrecht

Mr. S.F.J.J. Schenk RB Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk RB is directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs en hoofdredacteur van dit blad, sschenk@rb.nl , www.rb.nl . Het Groninger beklemrecht is een oud, niet meer te vestigen maar nog steeds bestaand zakelijk recht, dat sterk regionaal bepaald is en voor de landbouw nog steeds van betekenis kan zijn. In een oud en inmiddels bijna vergeten hoekje van het burgerlijk recht komen we het ‘recht van beklemming’ tegen. Het recht komt ...

4 april 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Faunaschade in de landbouw; de laatste stand van zaken

Mr. J.J.H. Hulshof en mr. ing. C.F. van Helvoirt Mr. J.J.H. Hulshof en mr. ing. C.F. van Helvoirt zijn als advocaat werkzaam bij Vangoud Advocaten voor Vastgoed en Overheid te Arnhem, juuk@vangoud.nl en kees@vangoud.nl , www.vangoud.nl . In deze bijdrage gaan wij in op de laatste stand van zaken ten aanzien van het recht om in Nederland levende dieren te doden, ter bestrijding van schade die die dieren veroorzaken aan landbouwgewassen. Daarnaast beschrijven wij de mogelijkheid om een tegemoet...

4 april 2018