Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Volgens Rechtbank Gelderland vallen de inkomsten, die X als zelfstandig werkende zorgverlener verdient, onder de categorie resultaat uit overige werkzaamheden.
Verwijzingshof Amsterdam beslist in een douanezaak dat het niet horen van X bv voorafgaande aan het vaststellen van de UTB niet in strijd is met het verdedigingsbeginsel.
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer de uit 2015 stammende notitie ‘De APA-/ATR-praktijk – Notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen’ in geactualiseerde vorm aangeboden.
Hof 's-Hertogenbosch beslist dat reisleider X geen recht heeft op reisaftrek en ook geen recht heeft op een hogere giftenaftrek dan reeds is geaccepteerd.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de interimwerkzaamheden die X bij het MvVJ heeft verricht in dienstbetrekking zijn verricht. Er is geen sprake van winst uit onderneming.
Meer VN Vandaag

Internationaal

Burgers en bedrijven die voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese...
Door 'fiscale trapezewerk' betalen Nederlandse miljonairs in Malta slechts 5,4 procent btw over de aanschafkosten van de boot en geen 18 procent of meer, zoals...
At the Council meeting of 23 May 2017 the Council will be called on to agree on a new system for resolving double taxation disputes. It will discuss progress on a proposal aimed at...
In today's judgment in the case of Johannesson and Others v. Iceland the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been a violation of Article 4 of Protocol No.7...
Judgment of the Court of Justice in the case Litdana. Article 314 of Council Directive 2006/112/EC must be interpreted as precluding the competent authorities of a Member...
Meer Internationaal

Recente columns

Op 1 januari 2012 is artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in werking getreden: belasting- of inhoudingsplichtigen moeten zelf...
In zijn uitspraak van 11 januari 2017 heeft de rechtbank Zeeland/West-Brabant op pijnlijke wijze een hiaat vastgesteld in het systeem van de...
Meer columns

Corporate nieuws

Loyens & Loeff viert vandaag de verhuizing naar een nieuw kantoor in Zürich. De verhuizing markeert de volgende stap in de uitbreiding van de hoogwaardige...
KPMG Meijburg moet topfiscalist en voormalig partner Ad Aerts een vertrekvergoeding van een aantal miljoenen euro's betalen. Dat heeft een zogeheten...
BDO WTS Limited Partnership is de nieuwe onafhankelijke member firm van BDO in Aruba, een voormalig onderdeel van BDO Dutch Caribbean. De member...
De Raad van Bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY Nederland heeft bekendgemaakt dat het een aantal veranderingen doorvoert in de aansturing en...
Taxperience, met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch, gaat de naam Andersen Tax & Legal voeren in Nederland. Dit in vervolg op de...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting de nek om te draaien. De recent verschenen evaluatie van...
Wat kan nu nog wel door de Belastingdienst worden gebruikt ter controle van rittenadministratie? Of is het verstandiger toch maar een voldoende precieze...
Wanneer wetswijzigingen voornamelijk de burgers treffen waarvan het merendeel niet professioneel wordt bijgestaan, zo stelt Mariëlle Schuurman-van Nifterik, mag...
Ferry Makkinga concludeert dat een beperkt gemotiveerd besluit ook slechts met een summiere motivatie kan worden bestreden. Al past onderstaand ook...
Ruud van den Dool vindt het spijtig dat voor mensen van 50 jaar en ouder met relatief hoge inkomsten een extra opleiding minder lonend is. Daar moet misschien...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

En dan nu de vraag hoe de constructie werkt en hoe zij kan worden aangepakt... Het lijkt mij dat de aangekochte boten... 2017-05-25 11:52:44.0
Men zou kunnen betogen dat dit de geloofwaardigheid van een belastingsysteem en de belastingadviseurs in stand houdt.... 2017-05-25 11:36:44.0
Over schending van het horen heb ik een interessant artikel geschreven:... 2017-05-24 12:34:29.0
Zeer consequent, Zie de kamerbrief van 11.11.2013 (carnavalsgrap?): "Overigens biedt het wetsvoorstel... 2017-05-15 13:07:50.0
Over dit onderwerp zijn Kamervragen gesteld. Die zijn inmiddels beantwoord (2017Z03783). Het antwoord op vraag 7 is... 2017-05-09 09:16:24.0

                   

Fiscaal nieuws

Het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) maakt al...
De onduidelijkheden over de compensatie aan de partner van...
De vergrijpboete die de Belastingdienst oplegt aan een...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) maakt al 25 jaar, dankzij de themagerichte verdieping, het verschil in de wereld van de fiscale vakliteratuur....
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zakelijke dienstverlening worden ,,onverminderd hard" getroffen door de nieuwe wet Deregulering...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze gebruik door de Hoge Raad van de uitdrukking ‘niet onbegrijpelijk' bij de verwerping van...
In het licht van het rechtszekerheidsbeginsel levert de onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen, zoals deze in art. 66, lid 3, Successiewet 1956...
Wij lezen: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5419. Het betreft een lieve mevrouw die vrijwilligerswerkzaamheden...
Het ergert Isabella de Groot dat de Europese Commissie (EC) zich er bij de opstelling van het voorstel voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de...
Meer Fiscale ergernissen

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden