Actueel

Public comments are invited on this discussion draft which deals with work in relation to Actions 8, 9, and 10 ("Assure that transfer pricing outcomes are in line...
Mag in een testament aan een derde de bevoegdheid worden verleend om – na erflaters overlijden – te bepalen wie, bijvoorbeeld, de erfgenamen zijn of wie als...
Een belastingplichtige die een aanslag krijgt kan bezwaar maken bij de inspecteur en daarna bij de rechter in beroep gaan. Hij is daarbij wel aan een strikte...
1  2  3  4  5   Volgende

Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

De Verzamelwet pensioenen 2014 is in het Staatsblad geplaatst en treedt 1 januari 2015 in werking. Enkele bepalingen treden in werking op 20 december 2014. 
De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd ter vervanging en actualisering van het besluit BLKB/2012/477M, V-N 2012/40.15 over de administratieve, facturerings- en andere...
De Tweede Kamer heeft op 18 december 2014 het goedkeuringswetsvoorstel van het met de Verenigde Staten van Amerika gesloten verdrag tot uitvoering van de FATCA, aangenomen. 
In het Staatsblad is het besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor...
De Hoge Raad oordeelt dat de mededeling aan X van de datum waarop arrest wordt gewezen door de raadsheren Schaap, Van Loon en Fierstra, geen reden kan zijn tot wraking. Aan deze mededeling kan niet de...
Meer VN Vandaag

Columns

Nederlanders en belastingheffing. Vochten wij niet tijdens de 80-jarige oorlog tegen Alva's Tiende Penning? En worden wij daar – meer dan vier eeuwen later –...
Is het u al opgevallen? De overgangsregeling voor de toepassing van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (hierna: BBBB) is sinds 1 januari 2014...
Meer columns

Corporate nieuws

De Raad van Bestuur van BDO Accountants & Adviseurs deelt met genoegen mee dat tijdens de Vergadering van Participanten mr. M. Koeslag is benoemd tot...
Na een moeilijk jaar, met de focus op stabilisatie, verwacht bestuursvoorzitter Jan Hommen van KPMG dat 2015 een jaar van versterken zal worden. Hommen: "Het...
Het internationale netwerk van BDO heeft bekendgemaakt dat de totale omzet over het boekjaar (ultimo 30 september 2014) USD 7,02 miljard, d.w.z. EUR 5,17...
PwC heeft over het boekjaar 2013-2014 een omzet van 671,6 miljoen euro geboekt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Bij Tax & HRS en...
Per 1 december 2014 versterkt Mazars de fiscale praktijk van de vestiging Utrecht met de integratie van Benning & Partners. Mazars en Benning &...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Donderdag 18 december 2014, de dag waarop de inkomstenbelasting in Nederland precies 100 jaar bestaat, neem ik afscheid als hoofdredacteur van Vakstudie Nieuws....
Het heeft zes Belastingpakketten geduurd. Maar goed, dan is er ook echt wat veranderd met de werkkostenregeling, vanaf 2015 dé enige regeling voor vergoedingen en...
In november 2013 kwam de Europese Commissie (EC) met een voorstel voor aanpassing van de EU-moeder-dochterrichtlijn (COM(2013) 814) (hierna: MDR). Een...
De leer van de Hoge Raad omtrent de onzakelijke lening in de terbeschikkingstellingsregeling is ook van toepassing op een onzakelijke hoofdelijke...
Zoals u allen bekend is, gaat staatssecretaris Wiebes alternatieven voor de bestaande vermogensrendementsheffing onderzoeken. Doel is te komen tot een heffing die...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Actuele vacatures

Fiscaal nieuws

In navolging van de beslissing van het Europese Hof van...
Nederland zal op de komende Ecofin-Raad van 9 december...
Een fiscale reserve voor de oude dag van de dga zou...
Al sinds de invoering per 2012 zijn er twijfels of de 150...
Het regent naheffingen door de aangescherpte controles van...
Meer fiscaal nieuws

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden

Recente reacties

Dank voor de signalering. De tekst is inmiddels aangepast 04 December 2014 10:23
Het betreft rechtbank Noord-Nederland. De inspecteur heeft hoger beroep ingesteld. 04 December 2014 09:58
Jammer dat er niet in staat waarom betrokkene het onderzoek naar bodemverontreiniging geweigerd heeft. Zou het meewerken... 28 November 2014 10:36
Het is verstandiger het gehele verschil tussen de dienstbetrekking en het ondernemerschap te laten vallen. Dan hebben we... 26 November 2014 08:35
Vooralsnog is een heffing, gebaseerd op 4% rendement op je vermogen, veel te hoog, want het is haast niet mogelijk om... 24 November 2014 06:40