Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

De Hoge Raad oordeelt dat in de beslissing van het hof over de gevolgen van het niet overleggen van alle stukken ten onrechte niet wordt ingegaan op het standpunt van mevrouw X dat de niet-overgelegde...
De Hoge Raad (eind)oordeelt dat in het aansprakelijkheidsrecht geldt dat eenieder in beginsel alleen voor zijn eigen daden en nalatigheden aansprakelijk is te houden, behoudens welomschreven op de wet...
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase een informatiebeschikking kan nemen, ook als hij reeds voorafgaand aan de aanslagregeling informatie heeft opgevraagd...
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase een informatiebeschikking kan nemen, ook als hij voorafgaand aan de aanslagregeling geen vragen heeft gesteld.
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning toepast.
Meer VN Vandaag

Internationaal

The EFTA Surveillance Authority (ESA) greenlights an aid scheme aimed at reducing maritime transport pollution in Norway. The programme provides decreased tax rates on electricity...
50 delegates from 16 countries, 4 international organisations, business and civil society gathered in Manila for the first regional meeting of the Inclusive Framework on Base Erosion...
At the meeting of 6 December 2016 the Council is expected to adopt a directive on access to information on the beneficial ownership of companies. It will be called on to agree on a...
The VAT proposal on e-publications can enter into force immediately upon approval by the Council. On the VAT e-commerce proposal, first reforms are already...
De Europese Commissie wil het kopen en verkopen op webshops binnen de Europese Unie vergemakkelijken door nieuwe btw-regels in te voeren voor e-commerce. Btw...
Meer Internationaal

Columns

Het Belastingplan 2017 bevat een maatregel die nog relatief weinig pennen in beweging heeft gebracht: het uitvoeren van de motie van de Tweede Kamerleden...
President Reagan had geen zorgen over het begrotingstekort: "It is big enough to take care of itself." Maar de staatsschuld vond hij kennelijk niet groot...
Meer columns

Corporate nieuws

Topambtenaar Harry Paul moet er voor gaan zorgen dat de Belastingdienst niet meer zo veel op eigen houtje handelt. Hij krijgt de taak om zo snel mogelijk de...
In de Ministerraad is vrijdag besloten dr. ir. H. (Harry) Paul MPA aan te stellen als project-plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van...
Mazars Rotterdam gaat op maandag 5 december 2016 verhuizen naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Watermanweg in Rotterdam. Het nieuwe kantoor is...
Het Wetenschappelijk Bureau binnen Banning is recent uitgebreid met drie personen: Hans van den Hurk, Jan Berkvens en Rob van Esch. Verder is Stef Bekker in...
Donderdag is emeritus hoogleraar prof. mr. Ch.P.A. Geppaart op 84-jarige leeftijd overleden. Chris Geppaart was een vooraanstand fiscalist. Van...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Thil van Kempen gaat in op het initiatief om het wetsvoorstel personenvennootschappen nieuw leven in te blazen. Wetsvoorstel Titel 7.13 BW inzake de...
Mark Robben betoogt dat de wetgever een gefingeerde belastingheffing zoveel mogelijk moet vermijden. De verhoudingsgewijs hoge forfaitaire...
Edwin Heithuis gaat in op de vormgeving van box 3 met ingang van 1 januari 2018. Tegelijk met het Belastingpakket 2017 verscheen op Prinsjesdag een...
Madeleine Merkx schrijft over het corrigeren bij een ander dan de eigenlijke btw-schuldenaar in geval van fraude. Btw-fraude is een groot probleem in...
Edwin Heithuis betoogt dat de afkoopvariant beter kan worden geschrapt, omdat alleen degenen die het geld niet nodig hebben het PEB zullen afkopen. Op...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Stel in het eerste voorbeeld de zoon zijn woning per 01 februari 2014 verkoopt en de hypotheek volledig aflost.... 2016-12-02 12:55:42.0
Ik deel de visie van de heer Schilder. Onderhands regelen lijkt mij nietig. Aan de discussie kan eenvoudig een eind... 2016-11-29 18:19:42.0
Er is helaas tekst weggevallen. Ik probeer het opnieuw. Artikel 7, lid 3 Wet VPS luidt: Afkoop in de zin van de... 2016-11-29 09:41:51.0
Doorwrocht artikel. Niet met alles eens (maar dat mag, toch). Rondje notaris zal in veel gevallen wel noodzakelijk en in... 2016-11-29 09:35:57.0
"Feitelijk, materieel en impliciet afwijken van de Wet VPS!" Ik ben het met Schilder eens dat de wetgever in... 2016-11-28 15:37:30.0

                   

Fiscaal nieuws

Op 10 november 2016 oordeelde het Hof van Justitie van de...
De gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag...
Moet de dga die straks zijn pensioen in eigen beheer...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

De belastingkamer van de HR bevestigt dat de burgerlijke rechter, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, bevoegd is om te beslissen over geschillen...
50 delegates from 16 countries, 4 international organisations, business and civil society gathered in Manila for the first regional meeting of the Inclusive Framework on Base Erosion...
De Tweede Kamerleden Omtzigt en Van Weyenberg stellen vragen aan de staatssecretaris van Financiën over de voortdurende totale onzekerheid over het uitstel...
1  2  3  4  5   Volgende

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden