7195 ( 8 juni 2017)

Op donderdag 8 juni verschijnt nummer 7195. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. mr. P.G.H. Albert - Indirect aanmerkelijk belang en BOR

De auteur bespreekt diverse aspecten van het begrip indirect aanmerkelijk belang tegen de achtergrond van de BOR. Hij gaat onder andere in op de vraag aan de hand van welk criterium de aanwezigheid van een indirect aanmerkelijk belang moet worden beoordeeld. Ook bespreekt hij de vraag of het creëren van een indirect aanmerkelijk belang om de BOR deelachtig te worden, kan worden bestreden met fraus legis.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. T.H.J. Verhagen - Zweedse grootmoeder onder vuur?

Door middel van een tweetal Wob-besluiten heeft de Minister van Financiën onlangs een groot aantal documenten met betrekking tot CV-BV-structuren en informeel kapitaal-rulings openbaar gemaakt. In diverse media is met verontwaardiging gereageerd op het feit dat de Nederlandse belastingdienst bewust zou hebben meegewerkt aan het faciliteren van belastingontwijking door multinationals. Met name de informeel kapitaal-rulings moesten het ontgelden vanwege het feit dat deze zouden kunnen leiden tot spanningen in internationale verhoudingen. Eén van de vragen die daarbij is opgeworpen is in hoeverre de informeel kapitaal ruling-praktijk is aan te merken als staatssteun. Ondanks de beschikking van de Europese Commissie inzake het Belgische excess profit exemption-regime komt de auteur tot de conclusie dat zuiver technisch beschouwd de toepassing van de informeel kapitaaldoctrine niet kan worden aangemerkt als staatssteun. Deze conclusie is gebaseerd op een nadere analyse van de overwegingen van de Europese Commissie in de Belgische zaak en een vergelijking tussen het Belgische excess profit exemption-regime en de Nederlandse informeel kapitaal ruling-praktijk zoals die naar voren komt uit de openbaar gemaakte documenten. Uit deze analyse volgt dat de verschillen tussen beide "regelingen" groter zijn dan de ogenschijnlijke overeenkomsten waardoor de door de Commissie aangevoerde overwegingen niet direct zijn toe te passen op de Nederlandse informeel kapitaal ruling-praktijk.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. L.J.A. Pieterse - Boekbespreking

Een boekbespreking van de ‘De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak' onder redactie van Menko Bosma, Bart Jan van Ettekoven e.a. Verschenen bij Ars Aequi Libri 2017, 311 p.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Negatieve rente: een eerste beoordeling vanuit vennootschapsbelastingoptiek

Sinds 2014 hanteert de Europese Centrale Bank al een negatieve depositorente. Bij een negatieve rente zijn de rollen omgekeerd en ontvangt de schuldenaar een rentevergoeding van de schuldeiser. Deze negatieve rente lijkt meer te zijn dan een tijdelijke omstandigheid. De interbancaire Euribor tarieven zijn bijvoorbeeld ook negatief. Voldoende aanleiding om een eerste onderzoek te doen of de vennootschapsbelasting al is voorbereid op een negatieve rente. In dit artikel gaat drs. R. van Dijk specifiek in op de mogelijke impact voor de renteaftrekbeperkingen inclusief de nog in te voeren earnings stripping maatregel uit de ATAD. Daarnaast wordt de impact voor de berekening van de tweede verrekeningslimiet onderzocht.

Afwaardering van een onzakelijke lening opzij in een familierelatie

In deze bijdrage gaat mr. F.J. Wind RB in op de fiscale gevolgen van het afwaarderen van een onzakelijke lening die is verstrekt door een ouder aan de bv van een kind.
Allereerst wordt ingegaan op de situatie dat Vader-bv een lening verstrekt aan Zoon-bv. Daarna wordt ingegaan op de situatie dat vader in privé de lening verstrekt, waarbij met name de samenhang met een (on)gebruikelijke terbeschikkingstelling speelt.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns