7218 (7 december 2017)

Op donderdag 7 december verschijnt nummer 7218. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. P.J.L. Asjes - De gouden handdruktax: robuust of willekeurig?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. W. Bruins Slot - De waarde van gemeentelijke grondposities op de openingsbalans

Overheidsbedrijven zijn in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken om een speelveld te creëren dat voor private en publieke bedrijven gelijk is. Nu de gemeentelijke grondbedrijven vennootschapsbelasting gaan betalen, moeten we constateren dat deze bedrijven fiscaal veel slechter af zijn dan hun private concurrenten. De auteur heeft het nodige gedaan om de wetgever van deze situatie te doordringen, maar beet - zoals dat eigenlijk ook wel bij een ongelijk speelveld past - in het zand. Mogelijk biedt niet zozeer een ervaren fiscalist maar een beginnende muzikant uitkomst.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. drs. P. Ruige en mr. R. Bagci - De toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en volwaardige belangen, deel 1

In twee bijdragen, die samen één geheel vormen, wordt naar aanleiding van het schadevergoedingsarrest ingegaan op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en volwaardige belangen. Na een analyse van de deelnemingsvrijstelling en de plaats hiervan in de Wet VPB 1969, wordt ingegaan op de voor de toepassing van de regeling kwalificerende belangen. De auteurs behandelen een groot aantal elementen van de regeling en komen onder meer tot de conclusie dat de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in geval van een koop onder opschortende voorwaarde, reeds voor het in vervulling gaan van de voorwaarde voor beide partijen open zou moeten staan en dat de Hoge Raad - om waarschijnlijk pragmatische overwegingen - de toepassing van de deelnemingsvrijstelling niet zo ver heeft willen laten reiken dat hieronder ook ongedekte opties vallen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

R. Gielen LL.M - Boekbespreking

Een boekbespreking van  ‘Springende punten. Van Amersfoort-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort'  onder redactie van mr. L.J.A. Pieterse en mr. drs. R. van Scharrenburg, met medewerking van mr. R.O. IJsselmuiden. Verschenen bij Wolters Kluwer, Deventer 2017, 370 p.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. W. Grooten - Afscheid is de deur naar de toekomst

Verslag van het afscheid van Bart van Zadelhoff als hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, gehouden op 22 september 2017 in de Der Aa-kerk te Groningen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De toepassing van de deelnemingsvrijstelling op gesplitste en volwaardige belangen, deel 2

In twee bijdragen die samen één geheel vormen wordt ingegaan op de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op volwaardige en gesplitste belangen. Aanleiding hiervoor is het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2016, nr. 15 02428, BNB 2017/11 (hierna: BNB 2017/11), waarin de Hoge Raad een aantal cumulatieve vereisten stelt alvorens gesproken kan worden van een gesplitst belang en een kader schetst voor de aanwezigheid van een volwaardig belang. Omdat de jurisprudentie van de Hoge Raad over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling soms erg casuïstisch is de analyses in de literatuur een diffuus beeld geven, gaan prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. drs. P. Ruige en mr. R.Bagci terug naar de basis van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt vanuit de totaalwinstgedachte onderzocht in hoeverre de door de Hoge Raad in zijn jurisprudentie bewandelde wegen passen dan wel aanvaardbaar zijn binnen de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB). Voorts wordt vanuit de systematiek van de Wet VPB gezocht naar antwoorden op vraagstukken waarover de Hoge Raad zich nog niet expliciet heeft uitgelaten.

Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun: De (fiscale) lacunes?

Recent is het wetsvoorstel terugvordering staatssteun (Kamerstukken 31 418) vervangen door een nieuw wetsvoorstel (Kamerstukken 34 753). Mr. E. Thomas bespreekt zowel de kritiekpunten van de Raad van State als zijn eigen kritiekpunten. Hij concludeert dat dit wetsvoorstel fiscale lacunes bevat en daarom nog niet voldragen is.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns