Aard kantoorgebouw niet zodanig gewijzigd dat sprake is van woning

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de onroerende zaak op het moment van de verkrijging niet kan worden aangemerkt als een woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR. Op 1 augustus 2013 heeft nog niet een dusdanige verbouwing plaatsgevonden dat sprake is van een woning. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X bv koopt op 8 juli 2013 voor € 2,3 mln. een onroerende zaak. De onroerende zaak wordt op 1 augustus 2013 geleverd. Hierbij wordt het tarief van 2% toegepast, omdat er volgens X bv sprake is van een woning. Op 12 september 2013 verricht de inspecteur een waarneming ter plaatse. Hij legt vervolgens een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op aan X bv.

Hof Arnhem-Leeuwarden (MK II, 27 juni 2017, 16/00816, V-N 2017/44.1.2) oordeelt dat de onroerende zaak op het moment van de verkrijging niet kan worden aangemerkt als een woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR. Volgens het hof maakt X bv namelijk niet aannemelijk dat op 1 augustus 2013 een dusdanige verbouwing aan de onroerende zaak heeft plaatsgevonden dat sprake is van een wijziging in een onroerende zaak die naar zijn aard tot woning is bestemd. Het hof overweegt daarbij dat X bv niets heeft overgelegd waaruit is op te maken welke concrete werkzaamheden per 1 augustus 2013 waren afgerond, en wat de precieze toestand van de onroerende zaak per die datum was. Verder stelt het hof vast dat uit het rapport van de bezichtiging op 12 september 2013 blijkt dat er zelfs op dat moment nog geen wooneenheden gereed waren, en dat slechts met betrekking tot 30% van het pand sloop- en verbouwingswerkzaamheden waren uitgevoerd. De naheffingsaanslag blijft in stand.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 14

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!