Commissievoorstel over definitief btw-systeem

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft een fiche over het Commissievoorstel betreffende een definitief btw-systeem naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in het kader van informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen 6 fiches die opgesteld zijn door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zijn de volgende fiches:

Fiche 1: Mededeling Europese Commissie over EU-grensregio's

Fiche 2: Mededeling over de uitvoering van de Europese Migratieagenda

Fiche 3: Schengenpakket

Fiche 4: Aanbeveling Europees kader voor leerlingplaatsen

Fiche 5: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief btw-systeem

Fiche 6: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa

Met betrekking tot fiche 5 wordt vermeld dat de doelstellingen die de Commissie met het definitieve btw-systeem beoogt te bereiken tweeledig zijn: een fraude-robuust btw-systeem en (administratieve) vereenvoudigingen voor zowel ondernemers als belastingdiensten.

Deze twee doelstellingen tracht de Commissie te bereiken door de grensoverschrijdende B2B-levering te belasten met btw naar het tarief van het land van de afnemende ondernemer. De leverende ondernemer zal die btw in rekening brengen aan zijn afnemer en vervolgens aangeven en afdragen via de zogenoemde One-Stop-Shop (OSS), die daarvoor zal worden uitgebreid. De OSS is een reeds bestaand portaal, dat ondernemers de mogelijkheid biedt om in eigen land aan de btw-aangifteverplichtingen in andere lidstaten te voldoen zonder dat zij zich in die lidstaten hoeven te registreren. De OSS in het definitieve systeem zal ook worden uitgebreid met verzoeken om teruggaaf van btw op uitgaven in andere lidstaten. Momenteel voorziet de OSS slechts in het kunnen aangeven en afdragen van de verschuldigde btw. De btw die aan andere lidstaten toekomt, wordt aan die lidstaten overgemaakt door de belastingdienst in het land waar de leverancier gevestigd is. Ook de controle op de juistheid ervan geschiedt door diezelfde belastingdienst.

Het is de bedoeling dat het definitieve btw-systeem gefaseerd wordt ingevoerd. Eerst voor de grensoverschrijdende B2B-handel in goederen. Vijf jaar na invoering daarvan zal evaluatie plaatsvinden en op basis daarvan kan besloten worden om het definitieve systeem uit te breiden met grensoverschrijdende B2B-diensten.

Nederland vraagt zich af of het voorstel voor dit definitieve systeem wel de doelstellingen van fraude-robuustheid en vereenvoudiging bedient. Op dit moment bestaan de nodige zorgen of deze doelstellingen worden bereikt met het onderdeel van het voorstel dat betrekking heeft op de hoekstenen van het definitieve btw-systeem. Daarbij wordt ook de forse verandering in ogenschouw genomen die voor de realisatie van het voorstel nodig is. Dit staat echter los van de steun van Nederland voor de doelstellingen an sich.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!