Een doorkijk over 5 jaar na afschaffing eigenbeheerpensioen

Sander Schilder beschrijft in literaire termen de volgens hem desastreuze gevolgen van de partnerproblematiek wanneer het pensioen in eigen beheer - zonder een heldere parlementaire uiteenzetting en goede oplossing voor de PEB-partner gehuwd onder huwelijkse voorwaarden - wordt afgeschaft.

De telefoon rinkelt en de telefoniste van de stichting BPP neemt op: "met de receptioniste van de stichting BPP, wat kan ik voor u doen? Vrouw aan de andere lijn zegt: "ik ben een Benadeelde Peb Partner, een BPP-er. Ik wil me graag aanmelden bij uw stichting. De stichting behartigt toch de belangen van BPP-ers?". Waarop de receptioniste aangeeft: "jazeker, u krijgt nummer 25.368. Met dit nummer kunt u inloggen op de website www.bpp-er.nl en kunt u zich inschrijven. Als u in de beveiligde omgeving van de website bent, geeft u vervolgens aan welke situatie voor u van toepassing is. Er zijn de volgende situaties en u kunt meerdere opties aanvinken: 
 1. U wist niet waarvoor u tekende.
 2. U wist wel waarvoor u tekende maar u partner heeft u erin geluisd. Hij had al een andere liefdespartner.
 3. U bent niet bijgestaan door een adviseur.
 4. U bent samen met uw partner (DGA) bijgestaan door zijn accountant.
 5. U bent samen met uw partner (DGA) bijgestaan door zijn fiscalist.
 6. U bent samen met uw partner (DGA) bijgestaan door een pensioenadviseur (wel WFT-vergunning).
 7. U had uw eigen adviseur (accountant/fiscalist) maar wist niet wat u tekende."
Waarop de vrouw aangeeft: "maar ik had wel een eigen adviseur en wist ook waarvoor ik tekende maar ik ben van mening dat ik tekort heb gekregen". Waarop de receptioniste aangeeft: "dat zou ik niet vermelden".  "Okay helder, ik weet wat ik moet doen. Dank u wel".
 
De telefoon rinkelt en de telefoniste van de Stichting BAPP neemt op: "met de receptioniste van de stichting BAPP, wat kan ik voor u doen? Man aan de andere lijn zegt: "ik ben accountant, ik ben een Benadeelde Adviseur PEB Partner, een BAPP-er. Ik word aangeklaagd door een BPP-er. Hoe kan ik me aanmelden bij de belangenstichting BAPP?". De receptioniste geeft aan: "U bent nummer 3.456". Waarop de accountant aangeeft: "zoveel?" "Jazeker, we hebben reeds veel fiscalisten en accountants en overige adviseurs als lid mogen begroeten. Met dit nummer kunt u inloggen op de website www.bapp-er.nl en kunt u zich inschrijven. Als u in de beveiligde omgeving van de website bent, geeft u vervolgens aan welke situatie voor u van toepassing is. Er zijn de volgende situaties en u kunt meerdere opties aanvinken: 
 1. U was adviseur van zowel de BPP-er als de DGA.
 2. U was adviseur van de DGA en de BPP-er had een eigen adviseur.
 3. U was adviseur van de BPP-er.
 4. U had geen WFT-vergunning.
 5. U had wel een WFT-vergunning.
 6. U was wel materiedeskundig.
 7. U was niet/onvoldoende materiedeskundig.
 8. U moest de DGA en zijn partner bijstaan. Uw cliënt, de DGA, gaf u geen keuze.
 9. U heeft geen directe gesprekken gevoerd. U heeft enkel de stukken opgesteld en opgestuurd naar uw cliënt met verzoek aan de DGA om zijn partner te laten tekenen bij het kruisje."
De accountant vraagt de receptioniste wat BAPP allemaal voor hem kan betekenen: "gaat u ook mijn belangen behartigen jegens de partij die mij aanklaagt?" De receptioniste antwoordt: "welnee, dat is de taak van uw aansprakelijkheidsverzekering. Wij zullen namens u de Staat, meer specifiek het ministerie van Financiën, aanklagen. Maar de uitkomst daarvan zal minstens 10 jaar op zich laten wachten. Mogelijk zal zelfs een parlementaire enquête plaatsvinden en speciale commissies ingesteld worden voor onderzoek. Het is namelijk nogal wat, wat onderzocht moet worden". De accountant bedankt de receptioniste. "Ik weet genoeg".
 
Tijdens de parlementaire enquête, 5 jaar na afschaffing PEB per 1 januari 2017 (of toch 2018?), wordt de heer Wiebes, oud staatssecretaris, ondervraagd. De commissie vraagt: "Geachte heer Wiebes, kunt u aangegeven hoe de wetgeving omtrent PEB en de BPP-er allemaal is verlopen? Met andere woorden, waar is het fout gegaan?"
 
Misschien dat onderstaande één van de mogelijke antwoorden van de heer Wiebes zou kunnen zijn
 
"Geachte commissie, ik heb hierover diverse brieven gepubliceerd en een Algemeen Overleg (AO)  met de Tweede Kamer gehad over deze materie. U wel bekend. De partnerproblematiek is door mij benoemd. Maar geachte commissie, het is goed om eerst terug te kijken. Destijds, ik meen in december 2012, tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 zijn er vanuit de Kamer vragen gesteld wat we aan moesten met PEB? Mijn voorganger, de heer Weekers kon niet anders dan dit delicate hoofdpijndossier op te pakken en daarna ondergetekende. Waren deze vragen nimmer gesteld dan hadden we nog steeds PEB gehad. Het moge duidelijk zijn dat zowel mijn voorganger en ondergetekende hier niet om hebben gevraagd. Maar goed, ik heb toen gedurende dat proces tijdens het Algemeen Overleg d.d. 24 september 2015 duidelijk aangegeven dat we op een kruispunt staan en goed gedrag op een kruispunt is dat je even alle wegen checkt en om je heen kijkt voor het oversteken. In het "Verslag van een schriftelijk overleg d.d. 15 maart 2016 inzake pensioen in eigen beheer" heb ik opgemerkt dat het inmiddels een breed gedragen wens van velen en ook van de Kamer was om afscheid te nemen van het PEB. In het Algemeen Overleg op 24 september 2015 heb ik aangegeven ook bereid te zijn deze weg te gaan, mits zich voldoende draagvlak in beide Kamers aftekent. De Tweede Kamer heeft vervolgens haar besluit genomen terwijl ik de Tweede Kamer eigenlijk nog een escape bood. En de rest kent u".
 
Is dit ons voorland met de gevolgen van de afschaffing van PEB als er geen goede oplossing komt voor de op huwelijkse voorwaarden gehuwde PEB-partner? Ik hoop van harte van niet.
 
Begrijp me niet verkeerd. Ik ben in beginsel voorstander voor een alternatief voor PEB. Maar dan wel met een uitgebreide en heldere parlementaire uiteenzetting en een goede oplossing voor de PEB-partner die gehuwd is onder huwelijkse voorwaarden. Tot op heden is dat mijns inziens niet gebeurd en ziet het er naar uit dat de financiële en juridische invulling ervan aan de adviespraktijk wordt overgelaten. En dat is niet goed.
 
Het wetgevingsproces zal juist heel prominent en uitgebreid op dit financieel-juridische zeer belangrijke onderwerp moeten worden ingezet. Ten einde de adviespraktijk de noodzakelijke tools, voorbeelden en mogelijke oplossingen aan te reiken zodanig dat de DGA en zijn PEB-partner afspraken kunnen maken op basis van "fair play".
 
Overigens dient het tegelijkertijd ook nog een ander doel, namelijk om te komen tot een succesvolle overgang van PEB naar het te kiezen alternatief.  Voor de PEB-partners die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd zijn de financiële gevolgen redelijk goed te overzien. Het is nog niet te laat……, maar wel 2 voor 12!
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
jurgen holtermans
Ik heb geen glazen bol, maar het zou er zomaar op deze door Sander treffend geschetste situatie kunnen gaan uitzien. Het wetsvoorstel lezend roept meer vragen op dan er beantwoord worden. Hopelijk worden tijdens de parlementaire behandeling de juiste vragen gesteld en daarop duidelijke(re) antwoorden gegeven.
20 september 2016 23:22
Sander Schilder
Drs. Sander Schilder FM RV is fiscaal econoom en eigenaar van SANTAX fiscaal economen te Volendam. Hij is ruim 20 jaar werkzaam als belastingadviseur in de MKB-adviespraktijk. Daarnaast is hij lid van de NOB, NIRV, NOPD (Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen) en de SPA (Samenwerkende Pensioen Adviseurs) en geregistreerd MFN-mediator en Forensisch Mediator en docent voor SRA, SSR en IMFO/Vfas advocaten. Meer lezen