Een fiscale terugblik op 2015 in Feestdagsferen

Het belastingjaar 2015 is ten einde, Een jaar waarin de Hoge Raad flink wat lagere rechtspraak omlijnde.

Zoals de eeuwige discussie over 6 EVRM, ‘criminal charge' en wils(on)afhankelijk materiaal,
Het Hoge Raad-oordeel met beperking tot verklaringen als wilsafhankelijk was daarbij cruciaal.

Vraag blijft of dit in overeenstemming is met de opvatting van het EHRM,
Wellicht (en laten we hopen) zet het Europese Hof de Hoge Raad hierop nog wel klem.

Ook de zwartspaardersaffaire bleef de overheid boeien,
Door een groepsaanvraag aan de UBS was men in het aantal zwartspaarders aan het snoeien.

Volgens geruchten in de wandelgangen volgen andere banken in Zwitserland snel,
Als Nederland dit kan, versturen buurlanden straks ook zo'n groepsaanvraag nog wel.

De inkeerregeling wijzigde per 1 juli 2015,
Of een ‘gematigde' boete van 60% stand houdt, moeten we nog bezien.

Diverse bevoegdheden voor ‘agressive tax planning' door de overheid werden uitgebreid,
Wat als dit nu de grenzen van een ‘fishing expedition' (Credit Suisse II zaak) overschrijdt?

Zwartspaarders met creditcards lagen ook onder een loep,
Daar stond met een beetje pech ‘s ochtends vroeg de FIOD op de stoep.

De inzet van strafrecht en FIOD (‘optimum remedium') werd blijkbaar niet geschuwd,
In het algemeen wordt van belastingontwijking door de politiek (in de media) gegruwd.

Illustrerend hierbij is de strafzaak van de zwartsparende oncoloog,
De Rechtbank legde de lat voor de fiscus inzake bewijs van witwassen wel hoog.

In lijn hiermee wordt met OESO en BEPS de nodige anti-misbruikregelgeving op touw gezet,
Dat bederft voor menigeen bij fiscale grensverkenning de pret.

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel speelt vaak een rol in de fiscale wereld,
En heeft het recht van ‘horen voorafgaand aan een bezwarend besluit' bezegeld.

Maar dat geldt niet voor de inkomstenbelasting,
Bij een zuiver nationaal geschil is immers geen (uitvoering van) EU-recht in het geding.

Daarentegen geldt dit beginsel volgens het HvJ EU wel voor ernstige fraude,
Ook hierbij is de overheid immers aan het recht op een eerlijk proces gehouden.

Loslaten van strafrechtelijke verjaringsregels (HvJ EU) bij deze fraude is van andere koek,
Voor efficiënte bestrijding van fraude valt dan voor nationale verjaringsregels het doek.

Rechtszekerheid is echter op alle vlakken een groot goed,
Introductie van een onbeperkte navorderingstermijn (erfenissen) is iets dat daar aan afdoet.

Gelukkig heeft de rechterlijke macht oog hiervoor,
En gaat de eeuwig onbeperkte termijn voor de fiscus (vooralsnog) teloor.

Aanpakken van btw-scholenconstructies stond ook hoog op de agenda van de fiscus,
Vanuit hun visie is daarbij uiteraard sprake van ‘dolus'.

Duidelijkheid kwam over de informatiebeschikking en omkering/verzwaring van de bewijslast,
Deze ‘sanctie' wordt niet na 1 juli 2011 zonder informatiebeschikking toegepast.

Het fictieve rendement in box 3 is mogelijk strijdig met het EVRM en dus onhoudbaar,
Dit leidde tot een wijziging van de 4% in het Belastingplan 2016, dus discussie is klaar.

De tipgever van de Belastingdienst bij zwartspaarders lag onder vuur,
Voor de getuigen van MinFin en hun verschoningsrecht sloeg het laatste uur.

Daarvoor was het wachten op het laatste woord van de Hoge Raad,
‘Is het beroep op het verschoningsrecht een ongeoorloofde daad?'

De Hoge Raad oordeelde van niet,
Geen aanleiding voor vernietiging aanslagen, zo is geschied.

De getuigen waren niet-ontvankelijk in hun cassatieberoep,
Ze behoorden niet tot de in de wet genoemde, voor cassatie openstaande, groep.

Het fiscale jaar 2015 is alweer klaar,
Wij wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar!

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Anke Feenstra en Kim Demandt
Anke Feenstra is als partner verbonden aan Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Zij is met name gespecialiseerd in het fiscale strafrecht en procedures op het gebied van het douane- en accijnsrecht. Daarnaast publiceert Anke regelmatig op het gebied van het fiscale strafrecht en het fiscale procesrecht en geeft zij hierover lezingen aan belastingadviseurs, accountants en advocaten. Kim Demandt werkt sinds januari 2014 bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen en is in februari 2015 beëdigd als advocaat. Zij behartigt de belangen van belastingplichtigen in alle fiscaal gerelateerde procedures. Zij publiceert in diverse vakbladen en is lid van de NVjAB (Nederlandse Vereniging voor jonge Advocaat-Belastingkundigen). Kim studeerde Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid met de specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Meer lezen