Fiscaal verstoppertje

Op 12 september gaan we stemmen. Maar op welke partij? Wie brengt uw fiscale wensen dichterbij? Nu kunt u natuurlijk gewoon eens in de verschillende verkiezingsprogramma's neuzen. Hier en daar staat er wel een fiscale ambitie geformuleerd. Maar u zult er niet het complete verhaal vinden. Het gros van de financiële en fiscale maatregelen is opgenomen in de financiële paragraaf.

Deze is pas twee weken geleden geopenbaard. Niet door de partijen zelf, maar door het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft de verkiezingsprogramma's doorgerekend op economische effecten. Bij de publicatie van deze effecten werden ook de daaraan ten grondslag liggende maatregelen geopenbaard. In de bijlage van deze publicatie valt te lezen wat partijen fiscaal in petto hebben.

Wie de lijst met fiscale maatregelen bekijkt, komt tot een schrikbarende ontdekking. Sommige politieke partijen spelen verstoppertje in hun verkiezingsprogramma. Veel mooie ronkende zinnen, maar over voorgestelde belastingverhogingen wordt gezwegen. Geen woord, geen haakje, geen cryptische omschrijving die de kiezer doet vermoeden wat er in het vat zit. Pas een week of twee voor de verkiezingsdag is ineens een stapel belastingverhogingen uit de hoge hoed getoverd.
 
GroenLinks spant de kroon, door minimaal 2,5 miljard euro aan belastingmaatregelen voor te stellen die niet in de teksten van hun programma zijn terug te vinden. De PvdA gaat voor de tweede plaats met zeker 2,2 miljard euro. En de SP krijgt brons met 2,1 miljard euro. Het is overigens niet alleen een fenomeen van linkse partijen. Bij bijna elke partij zijn wel een of meerdere fiscale posten te vinden, die als een duveltje uit een doosje lijken te zijn gekomen. Het is daarbij ook nog eens opmerkelijk dat veel partijen juist exact dezelfde maatregel uit het doosje lijken te hebben gehaald.
 
Om welke maatregelen het gaat? De top drie wil de schenk- en erfbelasting verhogen met bedragen tussen de 300 miljoen en 1,1 miljard euro. De ChristenUnie sluit zich hier met 700 miljoen euro bij aan. De PVV wil stoppen met de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de fiscale faciliering van Algemeen nut beogende instellingen (anbi's).
 
PvdA en GroenLinks willen, evenals D66 en SGP, de assurantiebelasting verhogen van 9,7 procent naar 21 procent wat 1,3 miljard euro moet opleveren. De SP verhoogt deze belasting met 700 miljoen euro, terwijl het CDA 500 miljoen euro taakstellend heeft opgenomen.
 
De MRB-vrijstelling voor oldtimers is bij PvdA, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie niet veilig, terwijl PvdA, GroenLinks aangevuld met de SGP ook pleziervaartuigen willen gaan belasten. Verder willen de PvdA, SP en D66 de landbouwvrijstelling schrappen, wat 300 miljoen euro oplevert.
 
Het is op zich voorstelbaar dat partijen hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst houden om in het samenspel met het CPB te kijken welke maatregelen voor hen het beste gewenste effect sorteren. Enige speelruimte om in de financiële paragraaf de puntjes op de "i" te kunnen zetten, is dan ook niet vreemd. Het wordt wel vreemd als de financiële paragraaf niet meer een bijlage is bij het verkiezingsprogramma, maar op wezenlijke punten een ander verhaal vertelt. Bij sommige partijen is dit door het aantal en de omvang van de fiscale maatregelen mijns inziens het geval.  
 
Kiezers weten op deze manier niet meer waar ze aan toe zijn en raken verwart. Kies- en stemwijzers zijn onvolledig, omdat maatregelen uit de financiële paragraaf niet konden worden meegenomen. Elke partij wil van het CPB graag het predicaat banenkampioen, koopkrachtkampioen of een andere podiumplaats krijgen. Echte kampioenen spelen van meet af aan echter open kaart.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (3 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 4.33333333333333 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Michiel Spanjers
Michiel Spanjers is public affairs adviseur. Het door hem opgerichte bureau Flosvier is gespecialiseerd in financiële en fiscale public affairs (www.flosvier.nl). Hij schrijft ook wekelijks een parlementaire rubriek in het Weekblad fiscaal recht. Na zijn studies fiscale economie, fiscaal recht, notarieel recht en Nederlands recht is hij als beleidsmedewerker werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën. Aansluitend is hij op genoemd ministerie politiek adviseur van de staatssecretaris en minister geweest. Voordat hij zijn eigen bureau startte werkte hij als directiesecretaris en manager public affairs bij AEGON Nederland N.V. Meer lezen