Geen afwaardering van onzakelijke geldverstrekkingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat niet aannemelijk is dat een onafhankelijke derde bereid zou zijn een dergelijk debiteurenrisico – waarbij elke waarborg voor terugbetaling ontbreekt - te aanvaarden zonder een zodanig hoge rente te bedingen dat deze rente feitelijk winstdelend zou zijn.

Belanghebbende, X bv, is 50% aandeelhouder van E bv. Medio 2005 stelt X bv € 100.000 ter beschikking aan E bv. Deze geldverstrekking is achtergesteld en heeft geen einddatum. De rente is 7,5% per jaar. Als zekerheid is een tweede pandrecht gevestigd op alle activa. Het eerste pandrecht berust bij de banken. Eind 2009 stelt X bv € 58.750 ter beschikking aan G nv. G nv is een 100% dochter van E bv. Ook deze geldverstrekking is achtergesteld en heeft geen einddatum. De rente is 7% per jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. In 2012 gaat G nv failliet. In 2015 gaat de E-groep failliet. In geschil is of X bv haar vorderingen op E bv en G nv in 2010 kan afwaarderen tot nihil. Volgens Rechtbank Gelderland heeft de inspecteur de VPB-aangifte van X bv terecht op dit punt gecorrigeerd. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat niet aannemelijk is dat een onafhankelijke derde bereid zou zijn een dergelijk debiteurenrisico – waarbij elke waarborg voor terugbetaling ontbreekt - te aanvaarden zonder een zodanig hoge rente te bedingen dat deze rente feitelijk winstdelend zou zijn. De geldverstrekkingen zijn dus niet zakelijk. De afwaarderingen zijn terecht gecorrigeerd. X bv stelt vergeefs dat er 'zakelijke' beleggingsproducten zijn waarbij belegd wordt in achtergestelde leningen of leningen zonder aflossingsdatum ('perpetuals') zonder zekerheden. Dergelijke instellingen beschikken namelijk over een bankvergunning en staan onder toezicht de AFM en DNB, zodat zij een heel ander risico-profiel hebben. Het beroep van X bv is ongegrond.

 

Lees ook het thema De onzakelijke lening.

 

[Bron Uitspraak]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!