Geen bewijs dat uitspraak op bezwaar correct is verzonden

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat en wanneer de uitspraak op bezwaar is verzonden. Zijn inspectie heeft namelijk geen postregistratiesysteem en de uitspraak is ook niet aangetekend verzonden.

Bij de heer X is een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van zijn IB- en btw-aangiften. Op 31 mei 2013 is jegens X een informatiebeschikking genomen wegens het niet voldoen aan de administratieverplichtingen. X gaat hiertegen in bezwaar. Volgens de inspecteur is de betreffende uitspraak op bezwaar op 23 mei 2014 verzonden. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is het beroep wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. X gaat in hoger beroep. In geschil is of X tijdig bij de rechtbank in beroep is gekomen en zo ja, of de informatiebeschikking moet worden vernietigd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat en wanneer de uitspraak op bezwaar is verzonden. Weliswaar is geloofwaardig verklaard dat hij de uitspraak persoonlijk heeft aangemaakt op zijn computer, dat hij deze heeft geprint en in een envelop in zijn postvakje heeft gelegd, maar daarmee is de verzending niet aannemelijk gemaakt. Zijn inspectie heeft namelijk geen postregistratiesysteem waaruit de verzending blijkt. De uitspraak is ook niet aangetekend verzonden. X was dus ontvankelijk is in zijn beroep. Aangezien de navorderingsaanslagen en de naheffingsaanslag zijn opgelegd voordat de informatiebeschikking onherroepelijk was geworden, moet de informatiebeschikking vervallen (art. 52a lid 3 AWR). De rechtbank had het beroep dus (op andere gronden) niet-ontvankelijk moeten verklaren. Het beroep van X is ongegrond. X krijgt echter wel een forfaitaire proceskostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet bestuursrecht 6:9

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!