Geen huurtoeslag door box-3-inkomen van ex-partner

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen terecht het voorschot huurtoeslag heeft teruggevorderd toen vast kwam te staan dat X in 2015 box-3-inkomen had genoten.

Belanghebbende, X, krijgt van de Belastingdienst/Toeslagen een voorschot huurtoeslag 2015 van € 2016. Als de Belastingdienst ontdekt dat X voordeel uit sparen en beleggen heeft genoten, besluit hij het voorschot terug te vorderen.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen terecht het voorschot huurtoeslag heeft teruggevorderd toen vast kwam te staan dat X in 2015 box-3-inkomen had genoten. Dat het vermogen in box 3 vermogen betreft van de partner van wie X door een scheiding inmiddels duurzaam gescheiden leeft, doet aan het voorgaande niet af. De Belastingdienst/Toeslagen heeft niet de ruimte om van de wet af te wijken en het box-3-inkomen buiten beschouwing te laten. Terecht heeft de rechtbank zich niet bevoegd geacht om te oordelen over de aanslag IB/PVV van X die door een ander bestuursorgaan is vastgesteld en in de onderhavige procedure niet voor ligt. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 7

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!