Graag toevoegen aan het dossier: Het hoofd van de ontvanger

U zult zich wellicht afvragen waar een column met zo'n titel nu over moet gaan. Degenen die meer fysiek zijn ingesteld moet ik teleurstellen. Ik zal de ontvanger niet met een bijl te lijf gaan.

De aanleiding voor deze column is een uitlating  van de ontvanger tijdens een inzage in het dossier van de Belastingdienst. In het dossier ontbraken voor de zaak relevante informatie en toen ik de ontvanger daarnaar vroeg antwoordde hij dat de informatie inderdaad relevant was maar dat daarvan geen stukken waren. De informatie was er volgens hem wel, het zat namelijk in zijn hoofd!

In een bezwaarprocedure moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd (art. 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht). Wordt het bezwaar afgewezen dan moet de Belastingdienst in een beroepprocedure alle op de zaak betrekking hebbende stukken overleggen, zie art. 8:42 Algemene wet bestuursrecht.

De dossiers van de Belastingdienst zijn naar mijn mening vaak niet goed op orde. Naar de exacte oorzaken blijft het natuurlijk gissen, maar ik wil toch een poging wagen een aantal mogelijke oorzaken op een rij te zetten.

Een van de oorzaken is volgens mij de digitalisering. Door digitalisering heeft de Belastingdienst steeds minder gegevens in het fysieke dossier. Bij een inzage tijdens de bezwaarfase worden deze gegevens veelal niet uitgedraaid en ook niet op andere wijze voor belanghebbende toegankelijk gemaakt.

Ook komt het voor dat stukken in eerste instantie ontbreken, maar later toch op onverklaarbare wijze boven tafel komen. Soms nog in bezwaar maar veelal pas nadat de zaak voor de rechter wordt gebracht.

Daarnaast hebben sommige ambtenaren, naar het lijkt, geen zin om de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen. Onlangs maakte ik mee dat de inspecteur een verweerschrift naar de rechtbank opstuurde en voor de stukken verwees naar hetgeen bij het beroepschrift was gevoegd.

Tot slot worden er handelingen gewoon niet vastgelegd. Het speelt zich dus alleen af in het hoofd van de belastingambtenaar, terwijl hij zich wel op deze informatie wenst te beroepen. Aangezien alle op de zaak betrekking hebbende stukken moeten worden overgelegd, moet in zo'n geval dus het hoofd van de ambtenaar aan het dossier worden toegevoegd.

Wat zijn uw ervaringen met de dossiervorming van de Belastingdienst? Laat het me weten via de reactiemogelijkheid hieronder of ga naar het discussieforum en disussieer mee.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Diana Jansen
Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht. Meer lezen