Handelaar in Belgische pruimtabak ontloopt alsnog heffing van btw en verbruiksbelasting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep op basis van de door de inspecteur overgelegde stukken dat aannemelijk is dat de pruimtabak in het kader van leveringen naar België is vervoerd en aldaar is ontvangen door (rechts)personen die in dat kader btw ter zake van een intracommunautaire verwerving zijn verschuldigd.

Belanghebbende, de heer X, handelt in Makla (Ifrikia). Makla is een soort pruimtabak die in België wordt gemaakt. In 2011 en 2012 koopt X in totaal 23.300 kilo in uit België en levert die door aan afnemers in België. In geschil zijn de naheffingsaanslagen verbruiksbelasting (€ 560.132) en btw (€ 383.189), aangezien X geen Vergunning inrichting verbuiksbelastinggoederen (VIV) heeft. X stelt dat geen sprake is geweest van uitslag omdat hij de pruimtabak slechts vervoerde. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de naheffingen terecht omdat X de feitelijke beschikkingsmacht over de pruimtabak heeft gehad zonder dat sprake was van een VIV. X stelt vergeefs dat hij slechts een katvanger was en zich niet bewust was van het feit dat er iets mis zat. X gaat in hoger beroep. Op de eerste zitting stelt de inspecteur dat de btw-naheffing onterecht is, mits X kan bewijzen dat de pruimtabak naar België is overgebracht. De inspecteur krijgt vervolgens de opdracht een ander met zijn Belgische collega te onderzoeken.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op basis van de door de inspecteur overgelegde stukken dat aannemelijk is dat de pruimtabak in het kader van leveringen naar België is vervoerd en aldaar is ontvangen door (rechts)personen die in dat kader btw ter zake van een intracommunautaire verwerving zijn verschuldigd (zie HR 15 april 2011, nr. 09/00552, V-N 2011/20.21). Gelet op de omvang van de leveringen, die bedrijfsmatige handel doet veronderstellen, is aannemelijk dat in ieder geval aan de materiële voorwaarden voor intracommunautaire leveringen is voldaan. Ook de met de transacties gemoeide bedragen wijzen in die richting. Op de leveringen is dus het btw-nultarief van toepassing. De btw-naheffingsaanslag wordt vernietigd. De inspecteur heeft tijdens de eerste zitting toegezegd dat de verbruiksbelasting in dat geval kan worden teruggevraagd. Het beroep van X is gegrond. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn krijgt X voorts een immateriële schadevergoeding van € 500.

Lees ook het thema Grensoverschrijdende btw: Goederen of diensten (ver)kopen in het buitenland

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!