Hof acht niet aannemelijk dat X stukken over belastingaangifte niet heeft ontvangen

Hof 's-Hertogenbosch acht het aannemelijk dat de inspecteur de uitnodiging tot het doen van aangifte, de herinnering en de aanmaning heeft verzonden naar het woonadres van X. De ontkenning van X van de ontvangst van deze stukken acht het hof ongeloofwaardig en daarmee is hij niet erin geslaagd het ontvangstvermoeden te ontzenuwen.

De inspecteur legt aan belanghebbende, X, ambtshalve aanslagen IB/PVV 2012 en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op naar een belastbaar inkomen van werk en woning respectievelijk een bijdrage-inkomen van € 20.000 met een verzuimboete van € 984. X stelt de uitnodiging tot het doen van aangifte, de herinnering en de aanmaning niet te hebben ontvangen. Hij ontkent voorts (belastbaar) inkomen te hebben genoten in 2012.

Hof 's-Hertogenbosch acht het aannemelijk dat de inspecteur de uitnodiging tot het doen van aangifte, de herinnering en de aanmaning heeft verzonden naar het woonadres van X. De ontkenning van X van de ontvangst van deze stukken acht het hof ongeloofwaardig en daarmee is hij niet erin geslaagd het ontvangstvermoeden te ontzenuwen. Het hof past omkering van de bewijslast toe en oordeelt dat X niet overtuigend heeft aangetoond dat en in hoeverre de (uitspraken op bezwaar betreffende de) onderhavige belastingaanslagen onjuist zijn. De schatting van de inspecteur van het belastbare inkomen uit werk en woning onderscheidenlijk het bijdrage-inkomen zijn niet voor het gehele bedrag redelijk en de belastingaanslagen worden verlaagd. De opgelegde verzuimboete acht het hof passend en geboden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
clemens meerts
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft?
27 november 2017 13:35

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!