Huurprijs voor verhuurderheffing is kale huurprijs

De Hoge Raad oordeelt dat voor de verhuurderheffing aansluiting moet worden gezocht bij de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte, de kale huurprijs. De Hoge Raad wijst daarbij op de wetsgeschiedenis.

Stichting X is eigenaar van 1483 huurwoningen en voldoet hiervoor verhuurderheffing op aangifte. Zij maakt vervolgens bezwaar en verzoekt om teruggaaf van een bedrag van € 22.087,37 aan verhuurderheffing. In geschil is of Xvoor 26 woningen verhuurderheffing is verschuldigd. Deze woningen hebben een huurprijs in de zin van art. 7:237 lid 2 BW die lager is dan € 710,68. De rekenhuur in de zin van art. 5 Wet op de huurtoeslag (Wht) is echter hoger dan € 710,68. X stelt dat moet worden uitgegaan van de in de Wht genoemde rekenhuur ofwel de huurprijs vermeerderd met een bedrag voor de door de huurder verschuldigde servicekosten. De inspecteur is echter van mening dat onder het begrip huurprijs moet worden verstaan de huurprijs in de zin van art. 7:237 lid 2 BW (de kale huurprijs, zonder servicekosten). Rechtbank Den Haag oordeelt dat de kale huurprijs van belang is, en dat de woningen dus moeten worden aangemerkt als huurwoningen in de zin van art. 1.2 lid 1 onderdeel e Wmw II. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat, op grond van de wetsgeschiedenis, aansluiting moet worden gezocht bij de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte. Volgens de Hoge Raad blijkt daaruit dat is beoogd de belastingplicht voor de verhuurderheffing te laten afhangen van de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning. Verder merkt de Hoge Raad nog op dat aansluiting bij de kale huurprijs ook strookt met het aan de verhuurderheffing ten grondslag liggende uitgangspunt dat verhuurders die op de gereguleerde markt actief zijn, en een belang hebben bij de uit de huurprijsregulering voortvloeiende stabiliteit en gewaarborgde inkomsten, door middel van de verhuurderheffing een bijdrage leveren aan de uitgaven van het Rijk. De Hoge Raad wijst er verder nog wel op dat X een punt heeft, aangezien tijdens de parlementaire behandeling van de Wmw II is opgemerkt dat woningen met een huurprijs boven het bedrag van de huurtoeslaggrens van de verhuurderheffing zijn uitgesloten. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 237

Wet op de huurtoeslag 13

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.2

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!