Internetconsultatie uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

Met ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over de voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde kostbare diensten.

Met Ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over de voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde kostbare diensten.

Reageren kan op https://www.internetconsultatie.nl/kostbarediensten tot en met 15 juni 2017.

Reacties worden na afloop van de consultatie alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt. Reacties van organisaties worden altijd gepubliceerd.

Concreet gaat het om de aanpassing van artikel 13 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968.

In de omzetbelasting (btw) is een regeling opgenomen over herziening van de vooraftrek van de btw in het geval het gebruik van een bedrijfsinvestering wordt gewijzigd. Die herzieningsregeling is van toepassing op onroerende zaken en roerende zaken waarop wordt of kan worden afgeschreven. Ter voorkoming van btw-gestuurd gedrag en om eventuele onduidelijkheid na jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie weg te nemen, wordt door de beoogde wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 de herzieningsregeling ook van toepassing op zogenoemde ‘kostbare diensten'. Het gaat dan om diensten die kwalificeren als investeringsgoederen, bestaande uit door de ondernemer afgenomen diensten, waarop hij voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afschrijft of waarop hij zou kunnen afschrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen. In de herzieningstermijn wordt net als bij goederen een onderscheid gemaakt tussen diensten die betrekking hebben op een onroerende zaak en andere diensten. De herzieningstermijn bedraagt 10 respectievelijk 5 jaar. De wijziging treedt in werking ingang 2018 zonder overgangsregeling.

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!