Kosten inburgeringcursus niet als scholingsuitgaven aan te merken

De Hoge Raad oordeelt dat de kosten voor een inburgeringcursus niet als scholingsuitgaven in aanmerking kunnen worden genomen. Deze kosten staan namelijk in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving.

Belanghebbende, X, heeft in het verleden geparticipeerd in windmolen-cv's. Ter zake daarvan is hij aangemerkt als IB-ondernemer. Op 1 januari 2014 bezit X beleggingen in obligaties van A nv, B en C. A nv is op 6 april 2010 failliet verklaard. In zijn IB-aangifte 2014 voert X een verlies op de obligaties van € 42.500 op. Tevens brengt X € 1421 aan scholingsuitgaven in aftrek. De scholingsuitgaven betreffen de door zijn Chinese partner gevolgde inburgeringcursus. De inspecteur accepteert de aftrekposten niet. Hof Den Haag oordeelt dat met het beleggen in de fondsen geen sprake is van een situatie die normaal actief vermogensbeheer te boven gaat. Ten aanzien van de kosten voor de inburgeringcursus merkt het hof op dat deze niet als scholingsuitgaven in aanmerking kunnen worden genomen. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat scholingsuitgaven slechts voor aftrek in aanmerking komen als de opleiding wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Volgens de Hoge Raad staan de aan een inburgeringcursus verbonden kosten in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving om te kunnen worden aangemerkt als scholingsuitgaven. Ook bij bijzondere omstandigheden kan volgens de Hoge Raad niet van deze regel worden afgeweken. Voor het overige verwijst de Hoge Raad naar art. 81 lid 1 Wet RO.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.27

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!