Nakomeling KNIL-militair terecht betrokken in gemeente- en waterschapsbelastingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nakomeling van een voormalig KNIL-militair terecht is aangeslagen voor aanslagen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Belanghebbende, X, is nakomeling van een militair van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger (hierna: KNIL). Op grond daarvan meent X vrijgesteld te zijn van lokale belastingaanslagen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nakomeling van een voormalig KNIL-militair terecht is aangeslagen voor aanslagen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Aan de bevoegdheid van de heffingsambtenaar om aanslagen op te leggen wordt geen afbreuk gedaan door onder meer de overgangsovereenkomst, de wettelijke regelingen en de administratieve voorschriften van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Het hof onderschrijft het oordeel van de heffingsambtenaar dat het bezwaar, gelet op eerdere procedures, kennelijk ongegrond is. De heffingsambtenaar mocht van het horen afzien. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Wet milieubeheer 15.33

Gemeentewet 220

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!