Internationale actualiteiten

Suriname streeft naar invoering btw per 1 juli 2018

Per 1 juli aanstaande moet de invoering van belasting op de toegevoegde waarde (btw) in Suriname een feit zijn. Dit is het streven van het Ministerie van Financiën in Paramaribo.

De invoering van de btw maakt onderdeel uit van een breder hervormingspakket dat het land uit de schulden moet helpen. In 2016 zijn hierover afspraken gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds in verband met een toe te kennen noodkrediet en een krediet voor langere termijn. 

De overheidsfinanciën van Suriname zijn sinds 2014 in korte tijd sterk verslechterd. De staatsschuld steeg van iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) naar meer dan 70 procent in 2016.

Vorige maand constateerde kredietbeoordelaar Moody's dat Suriname snel maatregelen zal moeten treffen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, anders dreigt het land nog meer moeite te krijgen om de rente en aflossingen op zijn groeiende staatsschuld te blijven voldoen. Moody's gaat ervan uit dat de situatie zal stabiliseren, maar een snelle verbetering zit er volgens de kredietbeoordelaar niet in omdat de regering niet in staat lijkt structurele hervormingen door te voeren.

Kredietbeoordelaar Fitch echter verhoogde in februari dit jaar de verwachting voor de rating B- van negatief naar stabiel. De firma wijst daarbij juist op de verbeterde macro-economische omstandigheden en de publieke financiën, sinds hun laatste rapport in februari vorig jaar.

Belastinghervorming

Inmiddels is het traject tot hervorming van het Surinaamse belastingstelsel ingezet. Belangrijke heffingswetten zoals Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Vermogensbelasting 1944 en Wet Tarief Invoerrechten 1996 wil de Surinaamse regering moderniseren, zo valt te lezen op de speciale website belastingdienst.sr. Het voldoen aan belastingverplichtingen door bedrijven en burgers is eveneens een speerpunt.

Met de invoering van de btw, waarvan de tarieven nog niet zijn bepaald, zal een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen plaatsvinden. Via een verhoging van de belastingvrije som in combinatie met een verbreding van de tariefschijven zal volgens de Surinaamse regering de verschuiving kunnen worden gerealiseerd. De directeur van de Surinaamse Belastingdienst zegt in de Suriname Herald dat met de invoering van de btw het niet de bedoeling is om de burger meer belasting te laten betalen.
 

[ Bron: Redactie TaxLive ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters