Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Symposium ‘Kwaliteit van belastingrechtspraak’


Datum: 19 april 2013
Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Klein Auditorium
Meer Informatie:

 

Op 19 april 2013 wordt in het Klein Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden het symposium ‘Kwaliteit van belastingrechtspraak' gehouden.

Het thema ‘Kwaliteit van belastingrechtspraak' sluit aan bij het Leidse fiscale onderzoeksprogramma ‘Grenzen aan de uitoefening van fiscale soevereiniteit'. Tijdens het symposium wordt vanuit verschillende invalshoeken - onder andere de rechterlijke macht, wetenschap en (advies)praktijk - aandacht besteed aan de kwaliteit van belastingrechtspraak.

Ontvangst 


Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Faculty Club

13.00 – 13.15 Ontvangst

Symposium ‘Kwaliteit van belastingrechtspraak'

Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Klein Auditorium

13.15 – 13.20 Opening
                     R. Lawson, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

13.20 – 13.50 Sessie I: Kwaliteit van belastingrechtspraak  
                     L.G.M. Stevens

13.50 – 14.20 Sessie II: Kan de rechtspraktijk voldoende uit de voeten met  
                     belastingrechtspraak? 

                     L.D. Jansen, C.J. van der Have, L.F. van Kalmthout en M. Feteris

14.20 – 14.50 Sessie III: De Nederlandse belastingrechter is onnodig terughoudend
                     bij het toepassen van internationaal recht in fiscale zaken
 
                     R. Lawson, P. Kavelaars, H. Vording, S.C.W. Douma en M.M.L. Girolami

14.50 – 15.10 Pauze

15.10 – 15.40 Sessie IV: Actuele thema's aangaande belastingrechtspraak  
                     K.M. van der Velde, N.M.A. van Kreveld en J.W. van den Berge

15.40 – 16.10 Sessie V: De opstelling van de rechter bij de uitleg van open normen in
                    het belastingrecht 

                    A.A. Fase, M. Schuver-Bravenboer en C.B. Bavinck

16.10 – 16.30 Sessie VI: De wetgever laat te veel over aan de belastingrechter  
                     J.L.M. Gribnau, E.A. Visser en J.P. Boer

16.30 – 16.55 Interview A.O. Lubbers door L.G.M. Stevens

16.55 – 17.00 Afsluiting

Als afsluiting van het symposium wordt van 17.00 tot 19.00 uur een receptie gehouden in de Oranjerie van de Hortus Botanicus. Tijdens de receptie besteden we aandacht aan het 10-jarig afdelingsvoorzitterschap van Allard Lubbers, die per 1 september 2013 deze functie zal overdragen.

 

U kunt uw deelname bevestigen vóór 1 april 2013 door middel van het aanmeldingsformulier op http://www.law.leidenuniv.nl/org/fisceco/kwaliteit
 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding.

 

[ Bron: Universiteit Leiden ]