Uitgaven voor Tena Lady aftrekbaar als specifieke zorgkosten

Hof Den Haag beslist dat X de door haar gedane uitgaven voor Tena Lady kan aftrekken als specifieke zorgkosten.

X heeft in haar herziene aangifte ib/pvv 2014 specifieke zorgkosten in aanmerking genomen. Het betreft onder andere uitgaven voor Tena Lady die X zelf bij de apotheek heeft gekocht omdat zij last heeft van incontinentie. De inspecteur staat de aftrek niet toe. Volgens de rechtbank zijn de uitgaven die X voor Tena Lady heeft gedaan, ad € 121, wel aftrekbaar. De inspecteur komt in hoger beroep. In geschil is uitsluitend de aftrekbaarheid van het incontinentiemateriaal.

Volgens Hof Den Haag is incontinentie het gevolg van een verstoring van de normale lichaamsfunctie van de mens en is dit een gevolg van ziekte of invaliditeit. Verder heeft X aannemelijk gemaakt dat het door haar gebruikte incontinentiemateriaal een hulpmiddel is dat van zodanige aard is dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt. Het door X gebruikte incontinentiemateriaal betreft geen zorgvorm die valt onder het verplicht te verzekeren risico op grond van de Zorgverzekeringswet. De aftrekbeperking van artikel 6.18, eerste lid, aanhef en onderdeel g, Wet IB 2001 is niet van toepassing. De kosten voor Tena Lady zijn aftrekbaar. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
bart.ockhuysen
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als deze naar de rechter te gaan. Wat wordt gepresenteerd als wetshandhaving, vergroot in feite alleen in betekenende mate het boemaneffect van de fiscus. Jammer en niet goed te begrijpen.
30 januari 2018 19:25

Meer uit deze editie

Bejaarde antiekliefhebber en kunstenaar is geen IB-ondernemer
Minderjarige met vermogen zonder inkomen heeft geen recht op uitbetaling heffingskorting
Revisierente volgens A-G terecht in rekening gebracht bij afkoop lijfrenteverzekeringen
Antwoord op vragen over publicatieplicht van moskeeën en kerken met ANBI-status
Terechte informatiebeschikkingen voor faciliteren anonimiteit van gokkers
Verzoek om BPM-teruggaaf wegens export is aan dwingende termijn gebonden
Verzwegen banktegoed is zowel van X als van zijn zus
BPM berekend op basis van maximale forfaitaire CO2-uitstoot. Geen correctie voor dealersituatie
Omkering bewijslast werkt niet door naar feitenvaststelling voor bepaling of verlengde navorderingstermijn geldt
Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
Schade aan auto moet meer zijn dan normale gebruikssporen
Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
Geen proceskostenvergoeding voor hoger beroep om kennelijke misslag rechtbank te corrigeren
Huisgenoot niet zonder meer bevoegd om bezwaar te maken tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting
Inspecteur reageert niet juist op verzoek tot vermindering van voorlopige aanslagen
Uitgaven voor Tena Lady aftrekbaar als specifieke zorgkosten
Hof vernietigt naheffingsaanslagen loonheffingen voor Luxemburgse scheepsmanager
Algemeen tarief omzetbelasting van toepassing op parkeren bij dierentuin
Niet aannemelijk dat onderneming waartoe schip behoort in buitenland is gevestigd: geen PVV-vrijstelling
Uitwisselingsverdrag Aruba met Duitsland naar Staten-Generaal

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!