Verhuurderheffing niet in strijd met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR

Hof Den Haag oordeelt, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat de wetgever zich terdege rekenschap heeft gegeven van de verschillen tussen woningcorporaties en particuliere verhuurders, maar dat hij heeft geconcludeerd dat deze voor de verhuurderheffing gelijk moeten worden behandeld.

X bv heeft 57 huurwoningen in eigendom. Over het jaar 2014 voldoet X bv € 19.493 aan verhuurderheffing. X bv is van mening dat de verhuurderheffing een inbreuk vormt op het recht van eigendom (art. 1 EP EVRM). Rechtbank Den Haag verwijst naar haar uitspraak van 1 mei 2015, nr. 14/7683 (V-N Vandaag 2015/1546). In die uitspraak oordeelde de rechtbank dat de verhuurderheffing niet in strijd is met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR. Volgens de rechtbank is er thans geen aanleiding om anders te oordelen. Verder wijst de rechtbank er op dat de rechter, gezien art. 11 Wet algemene bepalingen niet de innerlijke waarde of billijkheid van een wet mag beoordelen. In hoger beroep stelt X bv onder andere dat zij ten onrechte gelijk wordt gesteld met woningcorporaties, en dat alleen woningcorporaties gebruik maken van een ingebouwde heffingsvermindering.

Hof Den Haag oordeelt dat de wetgever zich terdege rekenschap heeft gegeven van de verschillen tussen woningcorporaties en particuliere verhuurders, maar dat hij heeft geconcludeerd dat deze voor de verhuurderheffing gelijk moeten worden behandeld. Het hof wijst daarbij op de wetsgeschiedenis. Verder is deze keuze van de wetgever, gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever in dezen toekomt, niet evident van redelijke grond ontbloot. Ten aanzien van de ingebouwde heffingsvermindering merkt het hof op dat uit de gegevens die de inspecteur heeft verstrekt, blijkt dat de groep 'overige verhuurders' de faciliteit verhoudingsgewijs meer benut dan woningcorporaties. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.4

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II 1.1

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!