Vermindering aanslag ib/pvv omdat vermogen bij anderen in aanmerking is genomen

Hof Den Haag vermindert de aanslag ib/pvv van X omdat het inkomen in box 3 op nihil wordt vastgesteld. Het vermogen is bij anderen in aanmerking genomen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, X, is op of omstreeks 28 februari 2013 uitgenodigd tot het doen van aangifte ib/pvv en Zvw voor het belastingjaar 2012. Ondanks een herinnering en aanmaning heeft X geen aangifte ingediend. De inspecteur legt vervolgens ambtshalve aanslagen ib/pvv en Zvw over het jaar 2012 op. Bij de aanslag ib/pvv wordt een verzuimboete opgelegd van € 984. Het bezwaar van X tegen deze aanslagen wordt ongegrond verklaard. X gaat in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X gaat in hoger beroep.

Volgens Hof Den Haag (MK I, 27 juni 2017, BK-17/00007, V-N Vandaag 2017/1722) is niet in geschil dat de inspecteur bij het doen van uitspraak op bezwaar, voor zover het de aanslagen en de beschikking belastingrente betreft, terecht de bewijslast heeft omgekeerd en verzwaard. Tussen partijen is in hoger beroep met name in geschil of X een inkomen uit sparen en beleggen van € 38.831 heeft genoten. Overeenkomstig de door de inspecteur aan X gedane toezegging op de zitting van het hof wordt het bij X in de heffing betrokken inkomen uit sparen en beleggen op nihil vastgesteld. Dit omdat de inspecteur op de zitting heeft verklaard dat een veel groter vermogen, waarvan het aan X toegerekende vermogen deel uitmaakt, bij A en B in de heffing is betrokken. De belastingrente wordt dienovereenkomstig verminderd. De verzuimboete blijft gehandhaafd.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 8

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!