Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente en premie geen aftrekbare onderhoudsverplichting

Hof Den Bosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat sprake is van een overeenkomst tussen X en zijn ex-vrouw die de verplichting bevat om ‘haar' deel van de hypotheekrente en premies levensverzekering te voldoen. Daardoor kwalificeert de voldoening van deze rente en premie niet als een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende onderhoudsverplichting.

Belanghebbende, is in 2009 gescheiden. De ex- echtgenote, Y, heeft de echtelijke woning in 2009 verlaten. X is in de woning blijven wonen en heeft het volledige bedrag dat over de jaren 2010 en 2011 als hypotheekrente verschuldigd is geworden, voldaan.

In de aangiften IB/PVV 2010 en 2011 heeft X achtereenvolgens € 30.864 en € 33.009 als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen opgenomen. Het gaat om bedragen voor hypotheekrente, premies ter zake van de aan de woning gekoppelde levensverzekering en partneralimentatie. In geschil is of de door X in zijn aangifte als alimentatie opgevoerde hypotheekrente (2010) en premies levensverzekering (2010 en 2011) als onderhoudsverplichting in aanmerking genomen kunnen worden.

Hof Den Bosch stelt voorop dat alleen in rechte vorderbare familierechtelijke periodieke uitkeringen voor aftrek in aanmerking komen. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt volgens het hof met zich dat X aannemelijk moet maken dat de door hem genoemde betalingen aangemerkt kunnen worden als dergelijke periodieke uitkeringen. X slaagt hier niet in. Het feit dat bij de vaststelling van de partneralimentatie, als onderdeel van de draagkrachtberekening van X, rekening is gehouden met de verschuldigde hypotheeklasten en premies levensverzekering is hiervoor niet voldoende. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat er sprake is van een overeenkomst tussen hem en Y waaruit een verplichting voortvloeit dat X het deel van de rente en premies van Y moest voldoen, welke overeenkomst een verplichting als hiervoor bedoeld voor X zou kunnen inhouden. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond

.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.3

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!