Wob-verzoek inzake informatie over vrijstelling overdrachtsbelasting in geval van juridische fusie

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Wob-verzoek ontvangen om informatie te verstrekken van de competente kennisgroep betreffende de vrijstelling van overdrachtsbelasting in geval van een juridische fusie.

De Staatssecretaris van Financiën heeft met het oog op de Wet openbaarheid van bestuur het verzoek ontvangen om de volgende informatie te verstrekken:

Notulen, notities, werkinstructies en adviezen van (leden van) de competente kennisgroep casu quo landelijke vakgroep verband houdende met de vrijstelling van de overdrachtsbelasting in geval van een juridische fusie (art. 15, lid 1 onderdeel h WBR juncto art. 51bis Uitv.Besl. WBR), sinds de invoering van deze regeling.

De staatssecretaris reageert als volgt op het verzoek.

Hij stelt dat uitgebreid onderzoek heeft geleid tot een zestal documenten dat betrekking heeft op het verzoek. Van de zes documenten worden er drie niet verstrekt. Het gaat hier om twee externe bijlagen ter adstructie van een casus. Deze documenten worden niet verstrekt omdat deze afkomstig zijn van een belastingplichtige. Derhalve wordt de staatssecretaris door art. 67 AWR belet deze informatie te verstrekken. Daarnaast verstrekt hij ook niet het document waarin de verslagen van de Kennisgroep-overleggen waarin dit onderwerp aan bod is gekomen, zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat tijdens deze overleggen individuele casus zijn besproken. Deze stukken vallen onder het bereik van arti. 67 AWR en worden om die reden niet verstrekt.

De andere drie documenten verstrekt de staatssecretaris in geschoonde vorm. Het zijn:

1. Een interne PowerPointpresentatie

2. Memo Kennisgroep d.d. 19 januari 2015

3. Memo Kennisgroep d.d. 8 mei 2017

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!