WOZ-waarde van kinderopvangcentrum is te laag voor integratieheffing

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de WOZ-waarde niet kan dienen als grondslag voor de integratielevering. De waarde in het economische verkeer van de Wet WOZ is namelijk niet de subjectieve aankoopprijs, zijnde de prijs die mevrouw X er voor heeft opgeofferd.

Mevrouw X exploiteert een kinderopvangcentrum dat is vrijgesteld van btw. In 2010 is X op eigen grond gestart met het laten bouwen van een nieuw pand. Het nieuwe pand is begin 2012 in gebruik genomen. In geschil is de hoogte van de integratieheffing (art. 3-3-b Wet OB 1968). X heeft € 61.950 aangegeven. Hierbij is uitgegaan van de WOZ-waarde ad € 388.000. Volgens de inspecteur is € 24.616 te weinig aangegeven en dit is vervolgens bij X nageheven. Volgens Rechtbank Gelderland is er geen aankoopprijs van soortgelijke panden voorhanden, zodat de maatstaf van heffing de kostprijs is. De voortbrengingskosten zijn in casu € 428.164, nog te vermeerderen met de grondwaarde ad € 27.450 (zie HvJ EU 28 april 2016, nr. C-128/14, V-N 2016/25.17). X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de WOZ-waarde niet kan dienen als grondslag voor de integratielevering. De waarde in het economische verkeer van de Wet WOZ is namelijk niet de subjectieve aankoopprijs, zijnde de prijs die X er voor heeft opgeofferd. De WOZ-waarde is evenmin aan te merken als de aankoopprijs van een soortgelijk goed of als de kostprijs van het kinderopvangcentrum. Het beroep van X is dus ongegrond.

 

Lees ook het thema over de WOZ.

 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 3

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!