Genomineerde Stevensprijs Mats Cornelisse: "Publiceren verrijkt mijn fiscale praktijkbeoefening”

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt voor het derde jaar de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. Dan is bekend welke jonge fiscale auteur er het best in geslaagd is ingewikkelde fiscale materie op een eenvoudige en begrijpelijke manier te verwoorden. Mats Cornelisse is één van de drie genomineerden. De redactie van TaxLive legt hem drie vragen voor.

Mats Cornelisse (29) werkt momenteel als advocaat in de fiscale praktijk van De Brauw Blackstone Westbroek. Zijn werkzaamheden zijn divers en variëren van de fiscale begeleiding van fusies en overnames, via adviseren over Europese fiscale vraagstukken tot het voeren van fiscale procedures. Die brede praktijk is een logische stap geweest na het behalen van een LLM in een fiscale en strafrechtelijke richting aan de University of Pennsylvania Law School. Eerder studeerde hij fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat motiveert jou om te publiceren en op welke publicatie ben je het meest trots?

"Voor mij is publiceren een onlosmakelijk onderdeel van de fiscale praktijkbeoefening. Het schrijven van aantekeningen of artikelen biedt mij de kans een bekend vraagstuk toch breder of kritischer te benaderen. Die kans is er lang niet altijd in de reguliere praktijk. Tegelijkertijd vind ik het erg leerzaam dezelfde materie waarmee ik mij bezighoud in de dagelijkse praktijk, eens zonder 'praktijkbril' te bekijken. In die zin verrijkt het publiceren voor mij de fiscale praktijkbeoefening."
 
"Hoewel ik momenteel werk in een brede praktijk, heb ik altijd een zekere affiniteit gehad met het formele belastingrecht. Dit rechtsgebied ontwikkelt zich in sterke mate door rechterlijke rechtsvorming, door nieuwe rechtsregels die (uiteindelijk) de Hoge Raad geeft op basis van beslissingen in individuele gevallen (bijvoorbeeld over de omvang van het incidentele hoger beroep, de verdeling van de bewijslast of de toerekening van kennis aan de belasting- of inhoudingsplichtige). Met het oog op de consistentie, eenvoud en toegankelijkheid van de formele regels, mogen die beslissingen best een kritische blik ontvangen. Ik heb dan ook met veel genoegen FED 2017/54 geannoteerd. In dit arrest bevestigt de Hoge Raad – kort gezegd – dat kennis van een derde niet wordt toegerekend aan degene die aansprakelijk is gesteld voor een belastingschuld. In mijn aantekening werp ik de vraag op of deze niet-toerekening van kennis in de invorderingssfeer wel strookt met de toerekening van kennis in de navorderingssfeer."

Hoe kijk je aan tegen je nominatie?

"De nominatie voor de Stevensprijs 2017 kwam voor mij geheel onverwachts. Het was een aangename verrassing te vernemen dat ik met mijn publicaties er blijkbaar in slaag ingewikkelde materie eenvoudig en helder te beschrijven, terwijl ik zelf af en toe nog flink moet worstelen om deze materie te doorgronden. De nominatie an sich is voor mij al een geweldige eer en zeker een belangrijke drijfveer om tijd te blijven vrijmaken voor het publiceren naast de dagelijkse praktijk."

Waarom moet jij winnen?

"Het voelt wat onwennig zelf toe te lichten waarom ik de Stevensprijs 2017 zou moeten winnen. Dat oordeel laat ik graag over aan de jury, die zich ook nog eens laat informeren door het veld dat de gelegenheid heeft gehad om een gemotiveerde voorkeur voor één van de genomineerden uit te brengen. Wellicht kan ik wel onder de aandacht brengen waardoor ik mij laat leiden in het schrijven van aantekeningen of artikelen. Dat is volgens mij een brede fiscale interesse, die zich niet beperkt tot specifieke formele of materiële vraagstukken. Die brede fiscale interesse sluit denk ik ook wel aan bij een prijs met de naam van (prof. dr.) L.G.M. Stevens. Voor mij vloeit deze brede interesse voort uit de gedachte dat een bevredigende oplossing van het ene (materiële dan wel formele) vraagstuk gebaat is bij een gedegen kennis van het andere (formele dan wel materiële) rechtsgebied. Vanuit die gedachte probeer ik in mijn publicaties de interactie tussen formele en materiële aspecten van een vraagstuk bloot te leggen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het is wel wat ik steeds zoek bij het voeren van de pen."
 
------------------------------
Stevensprijs
Op vrijdag 26 januari 2018 reikt Wolters Kluwer voor de derde maal in de geschiedenis de Stevensprijs uit. Deze jaarlijks terugkerende prijs is vernoemd naar prof. dr. L.G.M. Stevens en wordt uitgereikt aan de jonge fiscale auteur die er – tussen alle andere werkzaamheden door – in slaagt moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier te beschrijven. Lees ook de antwoorden van de twee andere genomineerden, Coen Maas en Tirza Cramwinckel.
 

De prijsuitreiking bijwonen?

Bent u benieuwd wie er wint en bent u werkzaam in de fiscaliteit? Kom ook naar de prijsuitreiking op 26 januari! Schrijf u gratis in via deze link.
[ Bron: Redactie TaxLive ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Agenda

Meer agenda