VN Vandaag

 • Verwijzing vanwege onjuiste bewijslastverdeling bij afdrachtvermindering onderwijs
 • Verwijzing vanwege onjuiste bewijslastverdeling bij afdrachtvermindering onderwijs
 • Tijdens verblijf in buitenland genoten voordeel uit aandelenopties onderworpen aan LB-heffing
 • Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over live interactieve erotische webcamsessies
 • Geen 30%-regeling op in buitenland genoten optievoordeel
 • Theelichtjes mogelijk toch belast met verpakkingenbelasting
 • Inspecteur niet bevoegd om te beoordelen of opleiding voldoet aan eisen WEB
 • Bij ongelijke behandeling in WVA-zaak moet inspecteur ongelijke behandeling verklaren
 • Infuuszakken niet vrijgesteld van verpakkingenbelasting
 • Geen step-up voor ab-aandelen bij remigratie vanuit België
 • Hof vermindert met omkering bewijslast opgelegde navorderingsaanslagen tot nihil
 • Terechte navordering in verband met winstuitdeling bv aan DGA
 • Vrijspraak in strafrechtelijke procedure raakt informatiebeschikkingen niet
 • Stamrecht waaruit geen uitkeringen vloeien is prijsgegeven
 • Gemeente te laat met onderbouwing WOZ-waarde
 • Hoogspanningsmast op 223 meter leidt niet tot verlaging WOZ-waarde
 • Roemenië handelt in strijd met EU-recht door weigering btw-teruggaaf bij schorsing uitvoering overeenkomst
 • Duitse btw-koepelvrijstelling is te beperkt
 • Btw-koepelvrijstelling geldt niet voor leden van groepering die verzekeringsdiensten verricht
 • Btw-koepelvrijstelling geldt niet voor leden van groepering die financiële diensten uitoefent
 • Besluit over btw-gevolgen verzorgen en verplegen van in inrichting opgenomen personen geactualiseerd
 • Gemeente mocht ‘vaag’ hoorverzoek passeren
 • Late indiening stukken en verweerschrift door gemeente niet in strijd met goede procesorde
 • Berekening schadevergoeding na termijnoverschrijding in samenhangende procedures
 • Computercrash escortbureau leidt niet tot overmacht
 • Beantwoording vragen over evaluatie wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen
 • Computercrash escortbureau leidt niet tot overmacht
 • Staatssecretaris geeft overzicht van afgehandelde en openstaande moties en toezeggingen
 • Brief staatssecretaris over toezegging afschaffing fictieve dienstbetrekking
 • Ierse registratiebelasting voor auto’s in strijd met EU-recht
 • Afkoopsommen kleine pensioenen zijn belast ondanks toekomstig 'inkomensgat'
 • Forensenbelasting. Eigenaar houdt vakantiewoning ook beschikbaar op niet-verhuurde dagen
 • Vermogensbeheerder heeft ten onrechte btw in aftrek gebracht
 • Negatieve waarde renteswaps niet aftrekbaar van winst
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen milieuheffingen
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen erf- en schenkbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen invordering
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen autobelastingen
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen toeslagen
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen dividendbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen omzetbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen vennootschapsbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen loonbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wijzigingen inkomstenbelasting
 • Prinsjesdag 2017: Wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling
 • Prinsjesdag 2017: Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
 • Prinsjesdag 2017: Overige fiscale maatregelen 2018
 • Prinsjesdag 2017: Belastingplan 2018
 • Inspecteur laat HIR terecht vrijvallen: niet aannemelijk dat herinvesteringsvoornemen van aanvang af ontbrak
 • Geen schending hoorplicht omdat gemachtigde niet reageert op uitnodiging
 • Rechtbank niet bevoegd om te oordelen over verloop administratieve beroepen kwijtschelding
 • Gemeente mag WOZ-waarde garageboxen bepalen via vergelijkingsmethode
 • Hoewel individualiseerbaar belang niet overheerst, is rechtenheffing voor ID-kaart toch mogelijk
 • Legesverordening niet onverbindend
 • Zichttaxaties maken taxatie niet onzorgvuldig
 • Specifieke zorgkosten die niet drukken zijn niet aftrekbaar
 • Cultuurgronduitzondering van toepassing op boomkwekerij
 • Intrekking ANBI-status van automuseum mag met terugwerkende kracht
 • Vof-constructie rijschoolhouder mislukt: instructeurs zijn in dienstbetrekking werkzaam
 • Verzoek tot beslaglegging maakt aanslagoplegging niet onzorgvuldig
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt...
De OESO publiceerde onlangs de ‘‘Public Discussion Draft BEPS...
Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak,...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden... 2017-09-18 15:28:20.0
Het wordt tijd dat er een regeringscommissaris wordt aangesteld bij KPMG. Het bedrijf is te vaak in opspraak en wordt... 2017-09-18 12:27:00.0
U moet beginnen bij het begin.Waarom was er een inkeerregeling? Om fraudeurs milder te stemmen om hun zwart geld terug... 2017-09-18 09:07:31.0
Ook de uitspraak van Hof Amsterdam met aantekening (Hof Amsterdam 15-11-2016, 15/00708 en 15/00709,... 2017-09-08 11:25:30.0
Beste Dinkla, jouw reactie verbaast mij: heb je dan niet begrepen waar het bericht van Thomas over gaat??? Het betreft... 2017-08-27 12:49:52.0