VN Vandaag

 • Hoger beroep kan X bv in een betere positie brengen: geen niet-ontvankelijkheid
 • Stagiairewoning geen onderdeel van eigen woning
 • Gastouder is voldoende zelfstandig en dus IB-ondernemer
 • Inspecteur gebonden aan VSO: inkomsten uit onroerende zaken behoren tot box 3-inkomen
 • Inkomsten uit onroerende zaken dochter terecht aan vader toegerekend
 • Correcties onterecht toegepast op omvangrijke OZ-portefeuille echtgenote
 • Inspecteur corrigeert terecht winst commanditaire vennootschap
 • Bij WAO-nabetaling en verrekening wordt bijstandsuitkering niet dubbel belast
 • Voormalig schoolgebouw is ten tijde van levering geen woning
 • Advocaatkosten voor toedeling eigen woning zijn geen kosten tot verwerving, inning of behoud van uitkeringen en verstrekkingen
 • Stichting die benchmarkt binnen GGZ is btw-ondernemer
 • Stichting die benchmarkt binnen GGZ, voldoet niet aan voorwaarden btw-vrijstelling
 • Geen liquidatieverlies voor geliquideerde Indonesische vennootschap
 • Terechte bijtelling wegens negatieve netto privé, wel matiging in verband met hogere huurinkomsten
 • Correctie bijtelling in verband met negatief netto privé
 • Beroepen niet-ontvankelijk vanwege te late motivering van pro forma beroepschriften
 • Woonkavels zonder opstal in recreatiepark dienen niet tot woning. Recreatiepark geen woning voor OZB
 • Beheeractiviteit agrariër jegens Natuurmonumenten is een met btw belaste prestatie
 • Klikbrief is gedingstuk zonder toegevoegde proceswaarde
 • Inspecteur wekt niet vertrouwen dat geen aangifte meer hoeft te worden gedaan
 • Systeem van belastingrente strijdt niet met art. 1 Eerste Protocol EVRM
 • Antwoord op vragen over afdrachtvermindering onderwijs
 • Maximumbedrag naheffing parkeerbelasting omhoog
 • Hoewel individualiseerbaar belang niet overheerst, is rechtenheffing voor ID-kaart toch mogelijk
 • Hoewel individualiseerbaar belang niet overheerst, is rechtenheffing voor ID-kaart toch mogelijk
 • Na overlijden vader had belanghebbende nog voldoende tijd om griffierecht te betalen
 • Gemeente verzuimt te beslissen op verzoek kostenvergoeding. Geen herstel mogelijk via tweede uitspraak op bezwaar
 • Terecht btw-voorbelasting afgewezen fiscaal dienstverlener
 • Internetconsultatie aanscherping definitie geneesmiddelen voor de btw
 • Aanbieding onderzoeksrapport Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip
 • Oude overeenkomst en raadsbesluit zijn rechtsgeldig opgezegd en verhinderen precariobelasting niet
 • Rechtbank volgt door gemeente vastgestelde WOZ-waarde kinderdagverblijf
 • Rechtbank volgt door gemeente vastgestelde WOZ-waarde kinderdagverblijf
 • Vermindering aanslag ib/pvv omdat vermogen bij anderen in aanmerking is genomen
 • Directeur buitenlandse Limited aansprakelijk voor belastingschulden Nederlandse cv
 • Verhuur ligplaatsen jachthaven belast tegen het algemene btw-tarief
 • Belastbare grondslag (primitieve) aanslag is alleen vanwege tariefprogressie in navorderingsaanslag begrepen
 • Verlengde navorderingstermijn geldt niet voor verzwegen inkomsten uit onderneming die op buitenlandse bankrekeningen zijn gestort
 • Verlengde navorderingstermijn geldt niet voor verzwegen inkomsten uit onderneming die op buitenlandse bankrekeningen zijn gestort
 • Bezwaarmaker mag voorlopige voorziening gebruiken om inzage in stukken af te dwingen
 • Bezwaarmaker mag voorlopige voorziening gebruiken om inzage in stukken af te dwingen
 • Ontvankelijkheid bezwaar. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij expliciet heeft verzocht om adreswijziging
 • Boete van 25% voor niet-aangeven btw bij vastgoedtransactie niet disproportioneel
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
 • Gemeente maakt aannemelijk dat beslissingstermijn is verdaagd
 • Geen integrale proceskostenvergoeding na vernietiging navorderingsaanslag successierecht
 • Afstandseis bij 30%-regeling niet van toepassing op in 2011 gesloten contract
 • Feitelijk verblijf kind niet doorslaggevend bij toepassing alleenstaande ouderkorting
 • Lening aan en borgstelling voor slecht draaiend concern leidt niet tot aftrekpost
 • Eindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd met wet
 • Crisisheffing bedraagt minder dan 1% van totale loonsom: geen individuele en buitensporige last
 • Inspecteur laat HIR terecht vrijvallen bij ontbreken concreet herinvesteringsvoornemen
 • Overeengekomen verkoopprijs aandelen niet lager door economische crisis
 • Geen verpakkingenbelasting voor producent van waxinelichtjes
 • Tegen weigering toepassing volkenrechtelijke vrijstelling staat geen beroep open
 • Vermogensrendementsheffing niet in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Kosten postacademische cursussen van onervaren jurist zijn volgens A-G geen scholingsuitgaven
 • Beneden- en bovenwoning vormen gezamenlijk een eigen woning
 • Betaling van eigenwoningrente en persoonsgebonden aftrekposten niet aannemelijk gemaakt
 • Formulier aanmelding open fonds voor gemene rekening
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen...
Astrid van Dongen begrijpt niet veel van de VPB-adepten:...
Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Prima arrest Henk. Volledig in lijn met eerder arrest inzake valutaverlies op een omgezette Zwitserse hypotheek weer... 2017-07-17 17:05:01.0
Te bizar voor woorden dit arrest. 2017-07-14 15:18:23.0
Reactie op sc We leven met ruim 7 mld. medemensen. Dan wordt het belang van het individu m.i. beperkt door de... 2017-07-04 15:10:25.0
In lijn met de opvatting van hr. Manders zou men zijn kinderen 's avonds kunnen antwoorden dat men een onschuldige... 2017-07-04 14:59:20.0
Dank voor uw beschouwing en de links in de blog. Graag deel ik mijn visie. Soms heeft een onderwerp zoveel facetten dat... 2017-07-02 10:51:11.0