Premieplicht vloeit voort uit verplichte AOW-verzekering

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het door de SVB gemaakte voorbehoud over de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering niet betekent dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover staat.

De heer X is geboren in 1964 en woont in België. In 2010 werkt X in dienstbetrekking in Nederland. De werkzaamheden worden verricht in Nederland en België. Het heffingsrecht ter zake van het loon is voor 5% toegekend aan België. In zijn IB-aangifte over 2010 kiest X voor binnenlandse belastingplicht. Niet in geschil is dat X in Nederland verplicht is verzekerd op grond van de AOW (EG verordening nr. 883/2004). Er is uitsluitend in geschil of X daardoor premie is verschuldigd. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt X niet aannemelijk dat er onvoldoende zekerheid over zijn toekomstige uitkering bestaat. Het maakt niet uit dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoe hoog de uitkering zal zijn en dat de SVB bij het verstrekken van het pensioenoverzicht daartoe een voorbehoud maakt. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het door de SVB gemaakte voorbehoud over de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering niet betekent dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover staat. Voorafgaand aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan X van de SVB vernemen wat de stand van zaken is. Hiertegen staan dan rechtsmiddelen open (zie CRvB 13 mei 2015, nr. 13-1786, ECLI:NL:CRVB:2015:1590, NJB 2015/1108). Er is in casu ook geen strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. X is namelijk verzekerd voor de AOW en hij is daarom premies verschuldigd. Tegenover de verschuldigde premies staat dus wel degelijk een recht. Het is geen onevenredige last dat X in de toekomst aan de SVB wellicht nog wat bewijsstukken zal moeten overleggen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 6

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!