Staatssecretaris beantwoordt Tweede Kamervragen naar aanleiding van artikel ‘Belastingvlucht van brillenverkopers’

In zijn antwoord op Tweede Kamervragen naar aanleiding van het krantenartikel ‘Belastingvlucht van brillenverkopers' gaat de Staatssecretaris van Financiën niet in op vragen die specifiek betrekking hebben op de brillenketens Specsavers en Hans Anders.

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) naar aanleiding van het krantenartikel ‘Belastingvlucht van brillenverkopers'. De staatssecretaris weigert in te gaan op vragen die specifiek betrekking hebben op de brillenketens Specsavers en Hans Anders. Hij beroept zich daarbij op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR. Hij kan dus niet bevestigen of ontkennen of een Advance Pricing Agreement (APA) is afgegeven aan een individuele belastingplichtige.

Op de vraag of de rulingpraktijk niet ingrijpend herzien moet worden om te borgen dat er sprake is van een gelijk speelveld in alle bedrijfssectoren antwoordt hij dat de Belastingdienst zekerheid vooraf geeft voor zowel grensoverschrijdende als nationale situaties, alsmede voor zowel grote als kleine bedrijven en voor particulieren. Daarnaast is het verkrijgen van zekerheid vooraf niet voorbehouden aan bepaalde bedrijfssectoren: iedere belastingplichtige kan zekerheid vooraf krijgen. Zekerheid vooraf wordt gegeven binnen de kaders van wet-, regelgeving, beleid en jurisprudentie. De fiscale behandeling van bedrijven met en zonder ruling is daarmee hetzelfde; het al dan niet hebben van zekerheid vooraf heeft hier geen invloed op. Het verlenen van zekerheid vooraf leidt dan ook niet tot een ongelijk speelveld tussen bedrijfssectoren.

Verder stelt hij dat het evenwel een zorg van het kabinet is dat internationaal opererende bedrijven door de mogelijkheid in te spelen op verschillen tussen nationale belastingsystemen, een ongewenst concurrentievoordeel op binnenlandse bedrijven kunnen hebben.

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!