VN Vandaag

Italië handelt niet in strijd met EU-recht door aanslagen op te leggen zonder te horen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door rectificatieaanslagen aan Prequ' Italia op te leggen, zonder dat Prequ' Italia is gehoord. Dat het instellen van administratief beroep niet tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling automatisch wordt opgeschort, is niet van belang.

Prequ' Italia Srl voert goederen in met schorsing van de btw. In haar invoeraangiften verbindt zij zich ertoe om de gekochte goederen in een bepaald btw-entrepot te plaatsen, zodat zij de btw niet hoeft te betalen. Omdat Prequ' Italia het btw-entrepot louter virtueel gebruikt, legt de Italiaanse Belastingdienst rectificatieaanslagen op. Prequ' Italia is het hier niet mee eens. Zij voert onder andere aan dat haar rechten van verdediging zijn geschonden, omdat zij voorafgaande aan het opleggen van de rectificatieaanslagen niet is gehoord. De Italiaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door rectificatieaanslagen aan Prequ' Italia op te leggen, zonder dat Prequ' Italia is gehoord. Hierbij is volgens het Hof van Justitie EU niet van belang dat het instellen van administratief beroep niet tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling automatisch wordt opgeschort. Het Hof van Justitie EU merkt nog wel op dat de toekenning van opschorting van de tenuitvoerlegging niet mag worden beperkt als er redenen zijn om aan de overeenstemming van de aangevochten beschikking met de douanewetgeving te twijfelen, of indien de belastingplichtige onherstelbare schade dreigt te lijden.

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0